VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3726 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
713 liječnika i to 587 liječnika specijalista među kojima su 93 univerzitetska profesora i docenta, 26 doktora i 203 magistra medicinskih nauka koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Centar za srce

Centar za srce osnovan je 15. maja 2006. godine, radi pružanja bolje i efikasnije usluge pacijentama sa srčanim bolestima. Nastao je reorganizacijom invazivne kardiologije i kardiohirurgije, kao nova organizaciona jedinica unutar KCUS.

Osnovna djelatnost Centra
Centar za srce pruža sve usluge modernih invazivnih kardioloških procedura, adekvatan tretman akutnog koronarnog sindroma i sve vrste kardiohirurških zahvata. Centar za srce je organiziran tako da pruža usluge pacijentima 365 dana u godini, 24 sata na dan.
 
Kardiohirurški odjel
Sastoji se od dvije operacione sale, od kojih je jedna hibridna operativna sala, koje se koriste samo za potrebe kardiohirurgije sa kompletnom opremom za ekstrakorporalnu cirkulaciju, podršku cirkulaciji, čuvanja krvi (cell savers) i transezofagealnu ehokardiografiju.
Rade se sve vrste operativnih zahvata na srcu i velikim krvnim sudovima.
Intenzivna njega se sastoji od moderno opremljenih soba sa 12 novih kreveta.
Postoji 24-satno prisustvo specijaliste u intenzivnoj njezi, kao i visoko obrazovanim sestrama za intenzivnu njegu. Na ovom odjelu postoji vlastita ambulanta za krvne i gasne analize, te srčane markere.
 
Vrste operativnih zahvata:

- Hirugija sa konvencionalnom ECC
- Hirugija na kucajućem srcu
- Reparacija i zamjena srčanih valvula
- Kompletna hirurgija torakalne aorte
- Hirurgija kongenitalnih srčanih mana u djece i odraslih
- TEVAR, EVAR
- Minimali invazivni pristup kod zamjene zalistka
 
Odjeljenje invazivne kardiologije i elektrofiziologije
Odjel za invazivnu dijagnostiku srca i velikih krvnih sudova bavi se evaluacijom stanja na koronarnim krvnim sudovima, srčane funkcije, te hemodinamskom evaluacijom. Također se bavi terapeutskim postupcima na koronarnim sudovima, balon dilatacijom i postavljanjem stenta.
 
Od 1.01.2007. godine u ovom laboratoriju tretiraju se i akutne promjene koronarnih krvnih sudova, tj. ACS i AMI.
 
Vrste zahvata:

- Koronarografija
- Ventrikulografija
- Desnostrana kateterizacija srca
- PCI
- Tretman ACS i AMI
- Implantacija pacemakera i ICD
 
Standardna kardiološka njega
Služi za potrebe kardioloških bolesnika. Sastoji se od 22 kreveta standardne kardiološke njege, od toga 10 sa centralnim monitoringom.
 
U slučaju hitnih kardioloških stanja, pacijenti se hospitalizirani preko ambulate i tretiraju se trenutno, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
 
Kardiološki odjel pruža moderan tretman pacijentima sa akutnim koronarnim sindromom i akutnim infarktom miokarda, sa obučenim osobljem za takvu vrstu patologije.
 
Dijagnostičko-poliklinički odjel (u zgradi DIP-a)
Sastoji se od kardiohirurške, kardiološke, invazivno kardiološke i ambulante za elektrostimulaciju srca.
 
Ambulante su opremljene modernim ehokardiografskim aparatom (TTE i TEE), ergometrijom, holterima pritiska i ekg, te zadovoljavaju potrebe najrespektabilnijih centara za srce.
 
Nove dijagnostičke i terapijske procedure
TEVAR, EVAR, minimalno invazivne procedure
 
 

Prof. dr. Mirsad Kacila, šef Centra za srce

klinikazakardiohirurgiju@kcus.ba

Sekretarijat

tel. +387 33 297 941

Kardiološki odjel

tel. +387 33 298 403

Intenzivna njega

tel. +387 33 298 172

Ambulanta

tel. +387 33 298 101