KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

KCUS najavljuje oštru borbu protiv zloupotrebe bolovanja

Ponedjeljak 08. jan/sij 2018.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nedavno je imenovao članove Komisije za provjeru bolovanja uposlenika. Ovo radno tijelo provjerit će sve one koji su na bilo koji način zloupotrijebili bolovanje. Komisija je razmatrala već nekoliko predmeta gdje je očigledno došlo do nezakonitog korištenja. Otkriveni su uposlenici koji su odsutni sa radnog mjesta zbog navodne bolesti, a provjerom je utvrđeno da rade u privatnoj praksi, da sami sebi pišu otpusna pisma iz ordinacija koje su u njihovom vlasništvu ili da bolovanje koriste kako bi se aktivirali tokom političkih kampanja u strankama, čiji su članovi. Ovakvim protuzakonitim izostancima ugrožavaju funkcionisanje KCUS direktno, a indirektno život i zdravlje bolesnika koji moraju čekati zbog vještački nastalih lista čekanja. Također, ugrožavaju svoje kolege koje vrijedno rade i izlažu se dodatnom stresu pokušavajući da urade i svoj i njihov posao. U konačnici oni ugrožavaju Zavod zdravstvenog osiguranja KS kao i samu državu. Samo u toku novembra mjeseca 2017.godine, po osnovu bolovanja do 42 dana, izdvojena su sredstva u iznosu od 155.044,33 KM, i to: - Radnice, servirke i pralje : 11.482,80 KM; - Medicinske sestre i tehničari: 72.537,29 KM; - Više medicinske sestre i tehničari: 14.858,45 KM; - Ljekari na specijalizaciji: 5.114 KM; - Specijalisti: 54.051, 79 KM; Osim 155.044,33 KM moraju se izdvojiti i dodatna sredstva za uposlenike na zamjeni. Komisija je konstatovala da su na spisku uposlenika KCUS i bračni parovi koji su isti dan otvorili bolovanje. Ima i onih koji su u KCUS primljeni mimo konkursne procedure u vrijeme bivšeg menadžmenta, a veći dio radnog staža su odsutni zbog „bolesti“, dok istovremeno u našoj zdravstvenoj ustanovi pored njih rade i njihovi roditelji, braća ili sestre. Članovi istih porodica vrlo često uzimaju bolovanje u isto vrijeme, osobito bračni parovi. Neki najavljuju po 2–3 mjeseca ranije da će ići na bolovanje koje, redovno, spajaju sa godišnjim odmorom. Od 3.300 uposlenika KCUS-a, 13 posto je na bolovanju. Na bolovanju do 42 dana u novembru evidentirana su 294, a preko 42 dana 102 uposlenika. Napominjemo, da KCUS želi zaštiti one uposlenike koji su zaista bolesni i biti im na raspolaganju. Međutim, sada ćemo svaku zloupotrebu sankcionisati, jer se ogromna novčana sredstva izdvajaju za one koji su navodno odsutni jer imaju zdravstvene probleme, dok one koji vrijedno rade ne možemo adekvatno novčano nagraditi. Ta praksa će se promijeniti, nagrađivat će se oni koji predano i požrtvovano obavljaju svoj posao. Također, protiv zdravstvenih ustanova čiji uposlenici otvaraju nezakonita bolovanja tražit ćemo odštetu, a tužićemo sve one koji na bilo koji način pomažu zloupotrebu bolovanja. KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
KCUS - Ponedjeljak 20. aug/kol 2018.
Pohvala pacijentice
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.