KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička biohemija sa imunologijom

OJ Klinička biohemija sa imunologijom je organizaciona jedinica KCUS-a koja obavlja laboratorijsku biohemijsku, hematološku, imunološku i toksikološku djelatnost primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za sve  pacijente klinika, institute, kao i za pacijente domova zdravlja I drugih kantona.
U februaru 2018. godine Kliničkoj hemiji i biohemiji pripojena je Klinička imunologija, što je rezultiralo optimizacijom kadra i opreme, a skraćeno je i bespotrebno kretanje pacijenata.

Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u vanjskom programu kontrole kvalitete rada, te posjedovanje certifikata. Laboratorijski program obuhvata širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju savremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse.

Uz temeljni stručni rad, OJ Klinička biohemija sa imunologijom svakodnveno organizuje edukaciju svih profila laboratorijskog osoblja; laboratorijskih tehničara, inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, doktora medicine, magistara farmacije, specijalizanata i specijalista medicinske biohemije.

Uzorkovanje krvi vrši 8 laboratorijskih tehničara kako bi se pacijentima osigurala što kvalitetnija i brža zdravstvena usluga, a ovjera dokumentacije radi se u neposrednoj blizini Prijemnog odjeljenja u prizemlju DIP-a.

Šef OJ Klinička biohemija sa imunologijom

tel. 297 - 037

Glavni laborant OJ Klinička biohemija sa imunologijom

tel. 297 - 036

Tehnički sekretar OJ Klinička biohemija sa imunologijom

tel. 297 - 501
tel. 297 - 050

Fax

fax. 297 - 844

Prijem za venepunkcije i informacije

tel. 297 - 313

Prijem za izdavanje nalaza i informacije

tel. 297 – 304

Prijem ambulantnih pacijenata: 7.30 – 9.30 h

Izdavanje nalaza: 8.00 - 14.00 h

Odjeljenje za urgentnu dijagnostiku sa odsjecima

tel. 297 - 321
tel. 297-149

Odsjek KUM

tel. 298 - 108

Odsjek Centar za Srce

tel. 298 - 183

Odsjek Jezero

tel. 566 - 514

Laboratorij koagulacija

tel. 298 - 325

Odjeljenje standardne kliničke laboratorijske dijagnostike

tel. 297 - 664, tel. 297 - 733
tel. 297 - 358, tel. 297 - 655
tel. 297 - 879

Odjeljenje za imunologiju

tel. 298 – 081
tel. 297 - 030
tel. 297 - 031

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.