KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinički putevi

KLINIČKI PUT AKUTNA UPALA LARINKSA

KLINIČKI PUT AKUTNA UPALA SREDNJEG UHA

KLINIČKI PUT AKUTNI RINITIS

KLINIČKI PUT AKUTNI TONZILITIS – ANGINA

KLINIČKI PUT BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE

KLINIČKI PUT INFEKCIJA CENTRALNIH VENSKIH KATETERA

KLINIČKI PUT KARCINOM PROSTATE

KLINIČKI PUT POSTIZANJE SUHE TEŽINE

KLINIČKI PUT RENALNA KOLIKA

KLINIČKI PUT TUMOR MOKRAĆNOG MJEHURA

KLINIČKI PUT TUMORI TESTISA

KLINIČKI PUT HERNIA INGUINALIS KOD DJECE

KLINIČKI PUT AKUTNA TRAUMA ŠAKE

KLINIČKI PUT ATREZIJA EZOFAGUSA

KLINIČKI PUT ZA MIKROHIRURŠKU POSTONKOLOŠKU REKONSTRUKCIJU DOJKE

KLINIČKI PUT ZA OBSTRUKTIVNI ILEUS

KLINIČKI PUT ZA OPEKOTINSKU POVREDU

KLINIČKI PUT ZA MEHANIČKU VENTILACIJU INTUBIRANOG PACIJENTA OPSTURKTIVNE ETIOLOGIJE

KLINIČKI PUT ZA MEHANIČKU VENTILACIJU INTUBIRANOG PACIJENTA (STRATEGIJA POŠTEDNE VENTILACIJE)

KLINIČKI PUT AKUTNI ASTMATSKI NAPAD

KLINIČKI PUT VOĐENJE SLUČAJA PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE (PTE)

KLINIČKI PUT VOĐENJE BAKTERIOLOŠKI POTVRĐENOG I KLINIČKI DIJAGNOSTICIRANOG SLUČAJA PULMONALNE I EKSTRAPULMONALNE TUBERKULOZE

KLINIČKI PUT AKUTNI BRONHITIS

KLINIČKI PUT ASTHMA BRONCHIALE

KLINIČKI PUT RANA NEONATALNA SEPSA

KLINIČKI PUT BOLESTI ŠTITNJAČE

KLINIČKI PUT KLINIČKI PUT PACIJENTICA SA PIH
(PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION – TUDNOĆOM PODSTAKNUTA HIPERTENZIJA)

KLINIČKI PUT ZA STATUS EPILEPTICUS

KLINIČKI PUT NEONATALNE ŽUTICE

KLINIČKI PUT ZA PACIJENTE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

KLINIČKI PUT ZA PACIJENTE SA JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITITSOM

KLINIČKI PUT CISTIČNA FIBROZA

KLINIČKI PUT RESPIRATORNI DISTRES SINDROM

KLINIČKI PUT SRČANO ZATAJENJE

KLINIČKI PUT UPALA PLUĆA

KLINIČKI PUT DIABETES MELLITUS TIP1

KLINIČKI PUT LIMFOMI DJEČIJE DOBI

KLINIČKI PUT ZA NEURORIZIČNU DOJENČAD

KLINIČKI PUT PRVI PREGLED I TRETMAN PACIJENATA SA AKUTNIM GASTROENTEROKOLITISOM

KLINIČKI PUT DIJETE SA TEŠKOM SISTEMSKOM INFEKCIJOM, SIRS-OM (SINDROM INFLAMATORNOG ODGOVORA ORGANIZMA,SEPSE I SEPTIČNOG ŠOKA I MODS ( MULTIORGANSKA DISFUNKCIJA ORGANA)

KLINIČKI PUT VEZIKOURETERALNI REFLUKS U DJECE

KLINIČKI PUT ANAFILAKSIJA

KLINIČKI PUT ZA FEBRILNE KONVULZIJE

KLINIČKI PUT ARTERIJSKA HIPERTENZIJA

KLINIČKI PUT ZA EPILEPSIJU

KLINIČKI PUT AKUTNI POSTSTREPTOKOKNI GLOMERULONEFRITIS U DJECE

KLINIČKI PUT INFEKCIJE URINARNOG SISTEMA U DJECE

KLINIČKI PUT NEFROTSKI SINDROM U DJECE


KLINIČKI PUT PRIJEM OZBILJNO BOLESNOG DJETETA

KLINIČKI PUT RAHITIS

KLINIČKI PUT ZA PACIJENTE SA SKOLIOZOM

KLINIČKI PUT ANEMIJE KOD DJECE


KLINIČKI PUT NIZAK RAST

KLINIČKI PUT ARITMIJE

KLINIČKI PUT ZA MIASTENIČNU KRIZU

KLINIČKI PUT PRVI PREGLED I TRETMAN PACIJENATA SA POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM

KLINIČKI PUT STENOKARDIJA

KLINIČKI PUT AKUTNI RESPIRATORNI DISTRES SINDROM KOD DJECE

KLINIČKI PUT LEUKEMIJE KOD DJECE

KLINIČKI PUT NEONATALNI ABSTINENCIJALNI SINDROM

KLINIČKI PUT PRIJEM PACIJENTA U DNEVNU BOLNICU/ODJELJENJE

KLINIČKI PUT REUMATSKA GROZNICA

KLINIČKI PUT SOLIDNI TUMORI DJEČIJE DOBI

KLINIČKI PUT ŽIVOTNO UGROŽENOG (POLITRAUMATIZIRANOG) PACIJENTA

KLINIČKI PUT ZA INTRAVENSKU TROMBOLITIČKU TERAPIJU KOD ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA

KLINIČKI PUT AKUTNI LUMBALNI BOLObjavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.