KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata

 
Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata djeluje unutar vodeće medicinske ustanove u BiH pružajući dijagnostičko i hirurško liječenje tumora glave i vrata, plastično-rekonstruktivni zahvati (estetska hirurgija, slobodni mikrovaskularni režnjevi, implanti…) i liječenje u okviru dječje otorinolaringologije, te po raznovrsnosti i složenosti operacija i procedura, prednjači u BiH.

Sastoji se iz dva odjela Odjel za otorinolaringologiju i odjel za maksilofacijalnu hirurgiju. Neki od zahvata koji se ovdje izvode su: oboljenja uha - kongenitalne malformacije,  ugradnja kohlearnog implantata, funkcionalni i rekonstruktivni zahvati, mikrohirurgija uha, hiruških oboljenja nosa, tumori, funkcionalno-rekonstruktivni zahvati, hirurgija vrata (obuhvata širok spektar aktivnosti od  hirurgije endokrinih žlijezda, štitne i paratireoidne žlijezde, razvojnih anomalija  vrata brahijalne ciste, tireoglosalni duktusi, dijagnostika hematoloških oboljenja, PHD verifikacija limfoma, kao i dijagnostika tumora izvan domena ORL – metastatska oboljenja), transfacijalni pristup tumorima baze lobanje, endoskopska hirurgija grkljana i fonohirurgija, ortognata hirurgija, oboljenja i poremećaji temporo-mandibularnog zgloba, oboljenja pljuvačnih žlijezda, oboljenja facijalnog i trigeminalnog živca.

U audiološkom centru Klinike provodi se dijagnostika, obrada i kontrola pacijenata s poremećajima sluha i slušanja te poremećajima ravnoteže i stanjima vrtoglavice, dok fonijatrijski centar Klinike dijagnosticira i liječi bolesti verbalne komunikacije.
 
 

Prof. dr. Adnan Kapidžić, šef Klinike

tel. +387 33 297 196
fax. +387 33 298 582
orlmf@kcus.ba

GLAVNA SESTRA KLINIKE

tel. +387 33 297 348

Ambulanta u DIP- u n/a

tel. + 387 33 297 640
tel. + 387 33 297 175

Kabinet za audiologiju n/a

tel. + 387 33 297 657

Kabinet za fonijatriju n/a

tel. + 387 33 298 360

Logoped n/a

tel. + 387 33 298 288

Bolesnička odjeljenja n/a

tel. + 387 33 297 197
tel. + 387 33 297 198
tel. + 387 33 297 613

Dežurni ljekar

tel. +387 33 297 281
tel. +387 33 298 614

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.