NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
°C vrijeme
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 7 beba, od toga 3 dječaka i 4 djevojčice. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine pregledana su 223 pacijenata. U internističkoj 101, a u hiruškoj ambulanti 122 pacijenata.
Objavljeno : 17.11.2017 u 09:17 Svi izvještaji
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 7 beba, od toga 3 dječaka i 4 djevojčice.
U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine pregledana su 223 pacijenata. U internističkoj 101, a u hiruškoj ambulanti 122 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI INFORMACIJA ZA PACIJENTE

Klinika za bolesti uha, nosa i grla

 
Osnovna djelatnost klinike:
Klinika obezbjeđuje operativni i konzervativni tretman kod otorinolaringoloških pacijenata i to: hiruških oboljenja uha - kongenitalne malformacije,  ugradnja kohlearnog   implantata, funkcionalni i rekonstruktivni zahvati, mikrohirurgija uha, hiruških oboljenja nosa, tumori, funkcionalno-rekonstruktivni zahvati, hirurgija vrata (obuhvata širok spektar aktivnosti od  hirurgije endokrinih žlijezda, štitne i paratireoidne žlijezde, razvojnih anomalija  vrata brahijalne ciste, tireoglosalni duktusi, dijagnostika hematoloških oboljenja, PHD verifikacija limfoma, kao i dijagnostika tumora izvan domena ORL – metastatska oboljenja),
hirurgija jednjaka,
hirurgija traheje,
dijagnostika i tretman poremećaja sluha i ravnoteže,
dijagnostika oboljenja i poremećaja glasa i govora,
logopedski tretman.
 
Nove dijagnostičke i terapijske procedure:

Od operativnih procedura od 2003. godine uvedene su : 
- Cochlearna implantacija
- Hirurgija baze lobanje (lateralni i medijali pristup)
- Hirurgija kongentalnih malformacija glave i vrata
- Hirurgija cervikalnog  jednjaka
- Hirurgija trahealnih stenoza
- Segmentalna vaskularna hirurgija vrata
- Hirurgija paratireoidnih žlijezda
- Ekstazivne operativne procedure uznapredovalih maligniteta glave i vrata sa primarnom i sekundarnom rekonstrukcijom
- Slobodni transfer tkiva
- Osim endovideolaringoskopije i stroboskopije koji su uvedeni 2002.godine, od 2011 je uvedena analiza glasa.
 
Logopedski pregled- rehabilitacija
Oprema - logopedski set
 
Od 2010.godine u sklopu logopedskog pregleda i rehabilitacije uveden je i eksterni interface za podešavanje govornog procesora (Cochlearni Implantat).
 
Pored tonalne liminarne audiometrije, timpanometrije, evocirani slušni potencijal, kalorijski test, test rotacije, ispitivanje sluha u slobodnom polju sa slušnim aparatima i Cochlearnim implantatom od 2010. godine uvedena je otoakustička emisija.
 
Oprema – audiometar, timpanometar, aparat za ABR (evocirani slušni potencijal), zvučnici za slobodno polje, kalorstim, rotaciona stolica, Frenzlove naočale, echoscreen (aparat za otoakustičku emisiju). Kada su u pitanju terapeutske procedure prate se savremeni tokovi terapeutskog tretmana.
 
 

Prof. dr. Adnan Kapidžić, šef Klinike

tel. +387 33 297 196
fax. +387 33 298 582
kcusorl@bih.net.ba

Ambulanta u DIP- u n/a

tel. + 387 33 297 640

Kabinet za audiologiju n/a

tel. + 387 33 297 657

Kabinet za fonijatriju n/a

tel. + 387 33 298 360

Logoped n/a

tel. + 387 33 298 288

Bolesnička odjeljenja n/a

tel. + 387 33 297 197
tel. + 387 33 297 198

Dežurni ljekar

tel. +387 33 297 281

Ljekarska soba 2

tel. +387 33 297 285

Ljekarska soba 3

tel. +387 33 297 286