KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za hemodijalizu


Osnovna djelatnost Klinike:

Prva hemodijaliza u Bosni i Hercegovini je bila u KCU Sarajevo,1970 god. i u kontinuitetu se radi i danas.Tokom ratnog perioda od 1992. do 1995. god. izuzetnim angažmanom i rukovođenjem dr. med.sc. Nikole Rukavine hemodijalizni tretman je obavljan,bez obzira na nestanak struje,vode i potrošnog materijala za dijalizu. Od 1996. godine do 2001. godine hemodijaliza je bila u okviru Instituta za nefrologiju a od 2001. godine funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica Klinika za hemodijalizu.

šef OJ Klinika za hemodijalizu, Acc.prof.dr.sci.med.Halima Resić Šef Klinike za hemodijalizu

tel. + 387 33 298 166
fax. + 387 33 298 225

glavna sestra OJ Klinika za hemodijalizu, Ramić Mersiha, dipl.medicinska sestra Glavna sestra Klinike za hemodijalizu

tel. + 387 33 297 159

šef Odjeljenja dnevna bolnica u OJ Klinika za hemodijalizu, Dr.sci.med.Amela Bećiragić; glavna sestra Odjeljenja dnevna bolnica u OJ Klinika za hemodijalizu, Indira Čelebić, dipl.medicinska sestra Odjeljenje dnevne bolnice u OJ Klinika za hemodijalizu

tel. +387 33 297 039

Ljekarska soba Prim. dr. Džana Cvijetić - Helać

tel. + 387 33 269 070
fax. + 387 33 269 070

Dijagnostika i poliklinika Šef Odjeljenja mr. dr. Aida Ćorić

tel. +387 33 298 230

Intenzivna njega Šef Odjeljenja dr.sc.med. Amela Bećiragić

tel. +387 33 298 089

Klinika za hemodijalizu Dijalizne sale

tel. + 387 33 297169
tel. + 387 33 297 188
tel. + 387 33 298 208

Glavna sestra Odjeljenja dnevna bolnica u OJ Klinika za hemodijalizu Indira Čelebić, dipl.med.sestra

tel. +387 33 298 304

Glavna sestra Odjeljenja intenzivne njege Vahida Hodžić, dipl.med.sestra

tel. +387 33 298 358

Medicinska dokumentacija Kadrić Samija, dipl.med.sestra

tel. +387 33 298 207

šef Odjeljenja "Satelitski dijalizni centar Ilidža" u OJ Klinika za hemodijalizu, prim.dr. Avdić Emir Odjeljenje "Satelitski dijalizni centar Ilidža" u OJ Klinika za hemodijalizu

tel. +387 33 625 425
tel. +387 33 625 426

Vahida Hodžić, dipl.medicinska sestra glavna sestra Odjeljenja "Satelitski dijalizni centar Ilidža" u OJ Klinika za hemodijalizu

tel. +387 33 625 425
tel. +387 33 625 426

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.