KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju


Na Klinici za  nuklearnu medicinu i endokrinologiju pružaju se visokospecijalizirane dijagnostičke i terapijske usluge. Po svojoj opremljenosti, raspoloživom prostoru i osoblju Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju  je trenutno najveća nuklearno-medicinska ustanova u Bosni i Hercegovini.

 


 

Prof. dr. Amela Begić Šef klinike

tel. +387 33 297 340
nuk.medicina@kcus.ba

Glavna sestra

tel. + 387 33 298 310
belma.tukic@kcus.ba

Tehnički sekretar

tel. +387 33 298 338
tel. +387 33 298 321
fax. +387 33 298 246
fax. +387 33 298 532

Odjeljenje za oboljenja štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju

tel. + 387 33 297 340

PET/CT odjelenje

tel. +387 33 298 330
fax. +387 33 298 330
nuk.medicina@kcus.ba

Odjeljenje za dijagnostiku "in vivo" (PET/CT i gama kamera)

tel. + 387 33 298 330
fax. + 387 33 298 330
nuk.medicina@kcus.ba

Odjeljenje za radionuklidnu terapiju

tel. +387 33 298 387
fax. +387 33 298 380
radionuklidni-odjel@hotmail.com

Objavljeno 14.5.2018 u 08:18
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 26 beba, od čega 14 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 411 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 271, a u internističkoj 140 pacijenata.