KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za onkologiju


Klinika za onkolgiju je organizaciona jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo. Spada u grupaciju internističkih disciplina. U svojoj aktivnosti povezan sa ostalim klinikama i institutima Univerzitetskog centra, drugim zdravstvenim ustanovama iz naše zemlje, kao i brojnim međunarodnim i domaćim organizacijama.
 
Klinika za onkolgiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo je zdravstvena, nastavna i naučna institucija. To je sveobuhvatna zdravstvena ustanova tercijernog nivoa u kojoj se provode svi osnovni vidovi onkološkog liječenja : radioterapija, hemoterapija, hormonalna terapiju, terapija biološkim egensima i imunoterapija. Radioterapija se provodi vanjskim izvormina zračenja (teleterapija) i unutrašnjim izvorima zračenja (brahiterapija). Tretman se provodi stacionarno i ambulantno. Posteljni fond Instituta je 110 kreveta.
 
Na Klinici za onkolgiju izvodi se teorijska i praktićna nastava za predmete RADIOLOGIJA (segment RADIOTERAPIJA) i ONKOLOGIJA za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta i Visoke zdravstvene škole Univerziteta Sarajevo. Na Klinici za onkolgiju se provodi edukacija ljekara na specijalizaciji iz nekoliko medicinskih disciplina.
 
Naučno istraživačka djelatnost se sastoji u provođenju brojnih kliničkih studija različite faze i učešću u istraživačkim i razvojnim projektima.
 
Osnovna djelatnost Odjeljenja za onkologiju je primjena jonizujućeg zračenja u liječenju oboljelih, prije svega, od malignih tumora, bilo samog ili u kombinaciji sa drugim modalitetima liječenja (hirurgija, hemoterapija, hormonalna terapija). "Centar za radioterapiju" ima slijedeće odsjeke: Odsjek za teleterapiju (zračenje vanjskim izvorima), Odsjek za brahiterapiju (zračenje unutrašnjim izvorima), Odsjek za radioterapijsku fiziku, Stacionar.
 
Medicinska onkologija, kao subspecijalizacija interne medicine, se bavi sistemskim načinima liječenja malignih oboljenja po standardima Evropskog sekretarijata za zdravstvo (European Union Health Secretary). Osnovna djelatnost Odjela za medicinsku onkologiju je primjena sistemskih metoda liječenja (kemoterapija, hormonalna terapija, imunoterapija, biološka terapija) kod oboljelih od malignih tumora, bilo samog ili u kombinaciji sa drugim modalitetima liječenja (kirurgija, radioterapija i sl.). Odjel za medicinsku onkologiju ima slijedeće odsjeke: Odsjek za hospitalnu kemoterapiju, Odsjek za ambulantnu kemoterapiju.

PROF. DR. SEMIR BEŠLIJA V.D. šef klinike

tel. +387 33 297 898
onkologija@kcus.ba

Tehnički sekretar

tel. +387 33 297 016
fax. +387 33 298 526
lela.26@hotmail.com

Ambulanta za kemoterapiju

tel. +387 33 297 289

Odjel Medicinske onkologije

tel. +387 33 298 195

Odjel Radijacijske onkologije

tel. +387 33 298 414

Mejra Viteškić, dipl.med sestra Glavna sestra Klinike

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.