KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za radiologiju

Rendgen institut je osnovan 1925 god. Za prvog šefa je imenovan prim.dr.Junuz Čustović koji je na toj dužnosti ostao do 1945 god.
- Potom 1946 god. za šefa Instituta je imenovan Prof.dr.Stevo Radivojević
- 1952 god. šef Instituta je bio dr.Fretz Guensberg
- 1960 god. šef Instituta je bio prim.dr. Drago Volfram
- 1974 god. šef Instituta je bio Doc.dr.Antun Lovrinčević
- 1991 god. šef Instituta je bio Prim.dr. Nijaz Fazlagić
- 1992 god. za šefa Instituta je izabran Prof.dr.Faruk Dalagija
- 2005 god. šef Instituta Prof.dr. Lidija Lincender
- 2009 god .šef Instituta Prof.dr. Šerif Bešlić
- 2011 god. – sada šef Klinike za radiologiju je Prof.dr. Sandra Vegar – Zubović.
Osnovna djelatnost klinike: dijagnostičko- interventno invanzivna.

Pored klasičnih, standardnih radioloških procedura na Klinici se rade i sljedeće procedure tercijarnog nivoa:

-CT koronarografija
- CT kolonoskopija
- CT denzitometrija
- CT urografija
- MR enterografija
- MR fetusa
- MR srca
- MR spektroskopija
- MR perfuzija
- MR dojke
- MR pregled cijelog tijela (evaluacija metastaza i evaluacija multiplog mijeloma)
- MRI angiografija
- MRCP
- Perkutana nefrostoma kod odraslih i djece
- Postavljanje stent uretera
- Sklerozacija cista
- Postavljanje PORT sistema
- Stentiranje arterija
- Embolizacija AVM
- Koilovanje moždanih aneurizmi
- PTA donjih elstremiteta i stentiranje karotidnih arterija
- UMCG (VUS)
- Muskuloskeletni UZ
- UZ nerava
-UZ pluća kod djece

-UZ abdomena i malih regija
- Streotaksija dojke

Klinika za radiologiju prati najnovija dostignuća u domenu radiologije zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji liječničkog osoblja u eminentnim centrima u svijetu, te svakodnevnim praćenjem informacija iz oblasti radiologije na autoriziranim web stranicama radioloških udruženja u svijetu.
Liječnici Klinike za radiologiju su članovi internacionalnih udruženja, kao što su:
- European Society for Paediatric Research - ESPR
- European Society of Neuroradiology - ESNR
- European Society of Musculoskeletal radiology - ESSR
- World Molecular Imaging Society - WMIS
Dok su inženjeri medicinske radiologije članovi:
-Evropske asocijacije centralno evropskih zemalja
-EFRS-a i dr.
Zabilježena je kontinuirana uspješnost u naučnom radu kroz realizaciju naučnih projekata zajedno s drugim klinikama, kao i objavljivanjem velikog broja radova u indeksiranim medicinskim časopisima, te objavljivanjem nekoliko univerzitetskih udžbenika.
Ostvarena je saradnja s uglednom ustanovom Hacettepe gdje su radiolozi u nekoliko navrata bili na edukaciji.
Od 2002 god. se svake godine održavaju Ultrazvučne škole:
- UZ škola bazičnog UZ abdomena
- Tečaj Color dopplera s radionicom, a od 2013.god uvedena je i UZ škola muskuloskeletnog sistema.
Stalnim educiranjem osoblja Klinika stiče uslove za uvođenje novih procedura kao što su:
-Elastografija
-Tromboliza inkranijalnih arterija
-Vertebro plastika i cemento plastika
-RF ablacija tumora
-Ozon terapija diskusa kičme
A 2014.god. zajedno sa Klinikom za nuklearnu medicinu se pristupilo realizaciji PET/CT-a.


mr.sc. dr. Fuad Zukić šef klinike

tel. +387 33 297 541
fuad.zukic@kcus.ba

Tehnički sekretar

tel. +387 33 297 541
fax. + 387 33 297 811

Recepcija za izdavanje nalaza

tel. 387 33 297 533

Vrijeme izdavanja nalaza u terminu od 8 do 14 sati.

Narudžbe od 12 do 13 sati

Snimanje CD-a od 13 do 14 sati (na zahtjev pacijenta ili ljekara)

Recepcija MRI

tel. +387 33 298 226

MRI dijagnostika

tel. +387 33 298 229

Interventna i vaskularna dijagnostika

tel. +387 33 298 496
tel. +387 33 298 401

Pedijatrijska radiologija

tel. +387 33 297 731

Glavni tehničar Klinike Nađida Begić

tel. +387 33 297 548
tel. +387 33 297 007

RTG kabinet na Ortopediji

tel. +387 33 297 674

RTG kabinet na Pedijatriji

tel. +387 33 566 400

RTG kabinet na KUM-u

tel. +387 33 297 768

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.