KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Oglas za prijem radnika za potrebe Klinike za radiologiju

Petak 06. apr/tra 2018.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika
za potrebe Klinike za radiologiju


Inžinjer medicinske radiologije

3 izvršioca

na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjesecaPored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:
- Završen Fakultet zdravstvenih studija
- smjer diplomirani inžinjer medicinske radiologije
- položen stručni ispit
- 6 mjeseci radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita

Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti:
- Diplomu o završenojm Fakultetu zdravstvenih studija
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za VSS
- Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Komore
- Potvrda o radnom iskustvu
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list

Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.


Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


KCUS
Arhiva vijesti
2013 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


Objavljeno 16.4.2018 u 08:50
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 32 bebe, od čega 16 dječaka i 16 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 460 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 292, a u internističkoj 168 pacijenata.