KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Studentska praksa i međunarodna
razmjena medicinskog osoblja

Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo. U toku 2012. godine UKCS je imao priliku ugostiti 29 studenata iz Njemačke, Austrije, Francuske, Engleske, Irske, Švedske, Češke Republike, Španije, Portugala, Italije, Sjedinjenih američkih država, Kanade, Slovenije, Turske, Makedonije, Poljske i Malezije. Dužina boravka studenata nije ograničena ali s obzirom da studenti imaju neodložive obaveze na fakultetu oni se odluče najčešće za boravak od dvije sedmice do tri mjeseca. Razlozi za dolazak studenata su različiti: međunarodna studentska razmjena preko studentske organizacije BoHeMSa, u okviru rada Asocijacije „Médecine France Bosnie-Herzègovine", obavezna klinička praksa ili čak u okviru naučnoistraživačkih projekata, seminarskih radova i sl.
 
Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS-a i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu su kontaktne institucije za sve studentske prakse i međunarodne razmjene. Zbog toga se mole svi zainteresovani da svoje molbe i CV upute na slijedeće adrese:
 

STUDENTI


Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Čekaluša 90,
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387 33 665 949
Fax: ++387 33 203 670
E-mail: mf_studentska@yahoo.com
Web site: www.mf.unsa.ba
 
Prije početka obavljanja prakse studenti su dužni obaviti sljedeće testove i sa sobom imati sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu sa fakulteta o redovnom studiju;
- rezultate testova na Hep B i C, sifilis, HIV;
- nalaz bilirubina;
- nalaz jetrenih enzima;
- kalendar vakcinacije i
- bris nosa i grla.
 
Sanitarni pregled (koji uključuje testove brisa nosa i grla ) se može obaviti u instituciji:
 
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Avdage Šahinagića, br. 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387 33 239 874
 

LJEKARI I OSTALO MEDICINSKO OSOBLJE

 
Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS
Bolnička 25
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 297 259
E-mail institutnir@kcus.ba
 
Nadamo se da će i slijedećih godina mnogi studenti i ljekari pokazati interes za obavljanjem prakse u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo te time doprinijeti afirmaciji UKCS-a i van granica države Bosne i Hercegovine.
 


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.