KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Oglas za prijem radnika za potrebe Internističke discipline - Klinika za onkologiju

Srijeda 23. maj/svi 2018.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika  
za potrebe Internističke discipline:
Klinika za onkologiju


1. Medicinska sestra - tehničar  - 10  izvršioca na neodređeno vrijeme

2. Radnica na održavanju čistoće - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme  

               
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Uslovi za radno mjesto pod brojem 1.
 
- SSS, Srednja medicinska škola – opći smjer
- 1 godina rada u struci
- Položen stručni ispit


Uslovi za radno mjesto pod brojem 2

- Osmogodišnja škola


Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Za radno mjesto pod  brojem 1.

- Diploma (IV stepen, Srednja medicinska škola – opći smjer)
- Potvrda o radnom iskustvu u struci
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Licenca za samostalni rad
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list

Za radno mjesto pod brojem 2.
- Svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list

Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)

Obavezno na koverti naglasiti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se aplicira.
Uz prijavu dostaviti kratku biografiju.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti original ili ovjerena fotokopija, ne starija od šest mjeseci. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

KCUS
KCUS - Utorak 14. aug/kol 2018.
Uskoro otvaranje dnevne onkološke bolnice KCUS
KCUS - Petak 03. aug/kol 2018.
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.