VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3726 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
713 liječnika i to 587 liječnika specijalista među kojima su 93 univerzitetska profesora i docenta, 26 doktora i 203 magistra medicinskih nauka koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Pedijatrijska klinika


Djelatnost

Djelatnost PEDIJATRIJE je sigurno najplemenitiji dio prakticiranja medicine i jedna od grana gdje je brz oporavak i izlječenje pacijenta moguće samo uz maksimalan angažman liječnika, medicinskih sestara/tehničara i svih uposlenih, a na zadovoljstvo, sreću i olakšanje roditelja i naših najmlađih pacijenata!

U svijetlu tradicije i djela naših učitelja, nastavljamo praksu savremene pedijatrijske institucije, koja osim liječenja, preventivnog i socijalnog aspekta, ustanove koja mijenja roditeljski dom, ima i edukativno - istraživački karakter!


O Klinici

Pedijatrijska klinika osnovana je 1947. godine pod rukovodstvom Prof.Dr Milivoja Sarvana na lokalitetu "Jezero" kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća te je 1991. godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992. godine, zbog posljedica bombardovanja Klinika se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996.godine Klinika je bila locirana u zgradi za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike. Pedijatrijska klinika 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta +9 intenzivne njege, a od 2004. godine (nakon rekonstrukcije zgrade) do marta 2009. godine na Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9 kreveta intenzivne njege.15.03.2009. godine Pedijatrijska klinika je nakon 17. godina uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo" na lokalitet „Jezero".

Organizovana je kroz Hospitalni i Poliklinički dio. Ukupna površina iznosi 6500 m2, uz mini - laboratoriju i Rtg kabinet. Hospitalni dio Klinike je organizovan kroz 12 odjeljenja. Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijerna institucija (jedna od najvećih organizacionih jedinica KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom od 130 kreveta + 30 intenzivne njege, posljednjih godina kontinuirano sa 110% iskorištenosti kapaciteta. Osoblje čine 39 specijalista pedijatra (4 profesora, 4 docenta, 16 magistara), 3 specijalizanta, 2 psihologa, 8 diplomiranih medicinskih sestara, 7 viših medicinskih, 1 diplomirani fizioteraput, 124 srednjih medicinskih sestara, 5 fizioterapeuta, uz radnike pomoćnih službi. Ono nastoji ljubaznošću, stručnošću, higijenom, redom i profesionalizmom pružiti najoptimalnije usluge najmlađim stanovnicima Bosne i Hercegovine u dijagnostici, njezi i terapiji. Kontinuirana edukcija osoblja je proces koji je neprekidan kroz učešće na kongresima i sastancima u zemlji i inostranstvu.... Pristup Internetu je omogućen svim zaposlenicima.

Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo, visoko tercijarna jedinstvena ustanova u zemlji, nudi znanje i iskustvo plemenite umjetnosti medicine studentima: stomatologije, medicine, Fakulteta zdravstvenih studija, kao i stažerima, učenicima srednjih medicinskih škola, specijalizantima, subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji. Katedra za Pedijatriju KCU Sarajevo je od 2003. godine izradila web stranicu u okviru Internetske web stranice Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo: www.pedijatrija-sa.ba koja je izuzetno posjećena, savremeno organizirana, i redovno up datirana.

Akademik prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević, šef klinike

tel. +387 33 566 428
fax. +387 33 566 525
info@pedijatrija-sa.ba

Centrala

tel. +387 33 566 400

Prijemna ambulanta

tel. +387 33 566 400
tel. lokal 435

Recepcija

tel. +387 33 566 400
tel. lokal 434