NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
27°C vrijeme
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 10 beba, od toga 5 dječaka i 5 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 216 pacijenata. U internističkoj ambulanti 89, a u hirurškoj ambulanti 127 pacijenata.
Objavljeno : 27.7.2016 u 00:00 Svi izvještaji
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 10 beba, od toga 5 dječaka i 5 djevojčica.
U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 216 pacijenata. U internističkoj ambulanti 89, a u hirurškoj ambulanti 127 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI

Pedijatrijska klinika

Djelatnost

Pedijatrijska klinika UKC Sarajevo je visoko tercijarna, jedinstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, koja nastavlja dugu tradiciju pružanja najkvalitetnije zdravstvene usluge najosjetljivijoj populaciji, djeci. Briga za zdravlje i liječenje djece, ujedno je preventivna medicina odrasle populacije.

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali prije svega potpunoj predanosti i posvećenosti, obezbjeđujemo visok nivo liječenja i zdravstvene njege najmlađim pacijentima.

Modernizacijom, usavršavanjem, edukacijom i proširenjem dosadašnje saradnje sa inostranim centrima, svakog dana težimo unapređenju naših usluga.

Pedijatrijska klinika pored stručne djelatnosti je i institucija za obrazovanje, edukaciju i istraživanje (studentima: medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstevnih studija, kao i stažerima, te učenicima srednjih medicinskih škola, specijalizantima i subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji).

O Klinici


Pedijatrijska klinika osnovana je 1947. godine pod rukovodstvom Prof.Dr Milivoja Sarvana na lokalitetu "Jezero" kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća te je 1991. godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992. godine, zbog posljedica bombardovanja Klinika se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996.godine Klinika je bila locirana u zgradi za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike. Pedijatrijska klinika 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta +9 intenzivne njege, a od 2004. godine (nakon rekonstrukcije zgrade) do marta 2009. godine na Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9 kreveta intenzivne njege.15.03.2009. godine Pedijatrijska klinika je nakon 17. godina uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo" na lokalitet „Jezero".

Organizovana je kroz Hospitalni i Poliklinički dio. Ukupna površina iznosi 6500 m2, uz mini - laboratoriju i Rtg kabinet. Hospitalni dio Klinike je organizovan kroz 12 odjeljenja. Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijerna institucija (jedna od najvećih organizacionih jedinica KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom od 130 kreveta + 30 intenzivne njege, posljednjih godina kontinuirano sa 110% iskorištenosti kapaciteta.Osoblje čine 39 specijalista pedijatra (5profesora / 3 profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 profesor sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarjevu i 1 profesor Panevropskog Univerziteta (Apeiron) za multidisciplinarne i virtuelne studije Banja Luka/, 6 docenta, 14 magistara), 3 specijalizanta, 2 psihologa, 15 diplomiranih medicinskih sestara, 5 viših medicinskih, 2 diplomirana fizioterapeuta, 116 srednjih medicinksih sestara, 5 fizioterapeuta, uz radnike pomoćnih službi /administrativno osoblje - 2; radnice, servirke i kurir- 24/.


 

 

prof. dr. Edo Hasanbegović V.D. DIREKTOR DISCIPLINE ZA ZDRAVLJE DJETETA

tel. +387 33 566 428
fax. +387 33 566 525
pedijatrija@kcus.ba

Centrala

tel. +387 33 566 400

Prijemna ambulanta

tel. +387 33 566 400
tel. lokal 435

Recepcija

tel. +387 33 566 400
tel. lokal 434