KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Linearni akcelerator - Saopćenje za javnost

Srijeda 07. mar/ožu 2018.
Povodom istupa prim. dr. Dragana Stevanovića a u vezi kupovine novog linearnog akceleratora u KCUS:

Kao uposlenici Klinike za onkologiju KCUS više nego neprijatno smo iznenađeni ovakvom vrstom nestručnih i neutemeljenih istupa kolege koji nema nikakvih dodirnih tačaka sa radijacijskom onkologijom.

U KCUS rade ljekari koji su eksperti radijacijske onkologije, diplomirani fizičari, kao i inžinjeri medicinske radiologije, a koji su učestvovali u kreiranju tehničkih specifikacija za nabavku novog aparata i neophodne prateće sofisticirane opreme.

Linearni akcelerator se nabavlja u sklopu planirane obnove medicinske opreme KCUS. Konkretno, oprema na Klinici za onkologiju – Odjel za radijacijsku onkologiju nije obnavljana dugi niz godina, a broj onkoloških bolesti je u stalnom porastu (u našoj sredini u prosjeku 7-8% godišnje).

Slijedeći preporuke struke, kao i potrebe lječenja onkoloških bolesnika, tražen je aparat koji posjeduje mogućnost primjene najsavremenijih tehnika u radioterapiji, kao što su stereotaksa i lučna terapija, a koje se trenutno ne primjenjuju u radijacijskim centrima u Federaciji BiH.

Ove terapijske tehnike se koriste kod zračenja najprije inoperabilnih tumora vrlo složenih lokalizacija, kao što su tumori mozga, maligne bolesti djece ili drugih komplikovanih kliničkih slučajeva malignih bolesti, koji se ne mogu lječiti niti na jedan drugi terapijski način. Do sada su pacijenti zbog nemogućnosti primjene navedenih tehnika upućivani na liječenje u inostranstvo. Nabavkom novog savremenog aparata i uvođenjem novih tehnika želimo onkološkim pacijentima pružiti uslugu kao u najboljim centrima radijacijske onkologije u Evropi i svijetu.

Da bi se primijenile sve navedene tehnike, nije potreban samo aparat, već i prateća oprema koja podrazumijeva odgovarajuće visoko sofisticirane softvere za izvođenje složenih tehnika uz onkološke informacione sisteme, oprema za imobilizaciju, kao i edeukacija osoblja.

Ako prim.dr. Stevanović zna kako i kod koga nabaviti svu opremu navedenih karakteristika po cijeni koju je naveo, a za koju se mora provesti međunarodni tender, trebalo je da uputi zvaničnu prijavu, a ne da KCUS koristi za sticanje političke promiocije.

Onkološki pacijenti i uposlenici KCUS ne mogu biti ono na čemu će on pokušati sticati poene.

Odgovorno tvrdimo da dr. Stevanović kao dugogodišnji član UO Ljekarske komore, nikada nije obišao Kliniku za onkologiju KCUS, nije ni pitao u kakvim uslovima članovi Ljekarske komore rade, na kakvim prastarim aparatima prave rezultate.

Poručujemo da, u najmanju ruku, nije pristojno da kao takav uopće spominje KCUS.

Komisija za kreiranje tehničkih specifikacija aparata novog linearnog akceleratora i prateće opreme:
1. Dr. Dženana Eminagić, specijalista radijacijske onkologije
2. Adnan Beganović, doc.dr.sci. fizike
3. Jačević Mustafa, dipl.ing.radiologije

Šef Klinike za onkologiju
Prof. dr. Semir Bešlija

Direktor Internističke discipline
Prof. dr. Senija Rašić

Sarajevo, 06.03.2018. godine

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
KCUS - Ponedjeljak 20. aug/kol 2018.
Pohvala pacijentice
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.