KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Utorak 14. nov/stu 2017.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa je prvi put uveden 1991. godine, a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara i Svjetska zdravstvena organizacija. Porastom slučajeva dijabetesa širom svijeta, odlučeno je da se izabere dan u godini s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu i uzrocima istog. Za Dan borbe protiv dijabetesa je izabran dan rođenja Fredericka Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primjenio lijek na ljudima.

Dijabetes melitus (DM) je grupa metaboličkih bolesti koje se karakterišu hroničnom hiperglikemijom nastalom zbog defekta u sekreciji inzulina ili defekta u njegovom dejstvu ili usljed postojanja oba ova poremećaja. Dijabetes nastaje sa dejstvom i interakcijama različitih faktora, a prije svega genetskih faktora i faktora spoljašnje sredine, te samog načina života.

Dijabetes melitus je jedno od vodećih hroničnih oboljenja u svijetu, pa i u našoj zemlji, koji pokazuje znatan porast incidence, naročito dijabetes tipa 2, pa se može govoriti o pandemiji ove bolesti. Danas u svijetu skoro 250 miliona ljudi ima dijabetes, a očekuje se da će tokom narednih 20 godina ovaj broj biti povećan na preko 400 miliona. Dijabetes predstavlja globalnu epidemiju sa po život opasnim komplikacijama.

Obzirom da na nivou BiH ne postoji zvanični registar oboljelih od šećerne bolesti, na osnovu podataka IDF-a iz 2015. godine u BiH svaka osma odrasla osoba boluje od dijabetesa. Pretpostavlja se da ima oko 400. 000 oboljelih od dijabetesa, a čak oko 160. 000 koji imaju dijabetes, ali im još nije dijagnosticiran.

KCUS je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja je prepoznala ovo oboljenje kao pošast 21 vijeka te shodno tome veliku pažnju posvećuje oboljelim od dijabetesa. U okviru Klinike za Nuklearnu medicinu i endokrinologiju svakodnevno radi Endokrinološko savjetovalište u okviru koga se pružaju sveobuhvatne usluge oboljelim od šećerne bolesti kako na planu terapije tako i na planu ranog otkrivanja i liječenja kasnih komplikacija dijabetesa.
U prvih devet mjeseci 2017. godine u našen savjetovalištu je pregledano više od 1000 pacijenata oboljelih od dijabetesa što je impozantan broj kada se uzme u obzir da smo zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa.
Vazno je napomenuti da se posvjećuje i velika pažnja prevenciji dijabetesa naročito kroz tretman gojaznosti te kroz edukaciju u principima pravilne ishrane kao i značaja fizičke aktivnosti u regulaciji nivoa glukoze u krvi.
Rano otkrivnje diskretnih poremećaja u metabolizmu ugljikohidrata kao što je inzulinska rezistenca i hiperinzulinemija koja mogu dovesti nastanka dijabetesa trenutno je moguće jedino u našoj zdravstvenoj ustanovi na nivou KS.

Prim.dr. Bosanko Horozić

KCUS
KCUS - Četvrtak 19. jul/srp 2018.
KCUS nabavio aparat za terapijsku hipotermiju
KCUS - Utorak 17. jul/srp 2018.
Poništenje oglasa medicinski tehničar – gipser
KCUS - Srijeda 11. jul/srp 2018.
11.JULI DAN ŽALOSTI ZA SVE DOBRE I ČESTITE LJUDE
Objavljeno 18.7.2018 u 09:00
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 11 beba, od toga 5 dječaka i 6 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 189 pacijenata. U internističkoj ambulanti 72, a u hirurškoj ambulanti 117 pacijenata.