VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3680 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
707 liječnika i to 570 liječnika specijalista među kojima je 36 univerzitetskih profesora i 31 docent, 101 doktor medicinskih nauka i 122 magistra koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Antikorupcijski program uskoro u UKCS

Četvrtak 17. apr/tra 2014.
U prostorijama Instituta za naučnoistraživački rad Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (UKCS) danas je potpisan Ugovor o instaliranju antikorupcijskog programa "Etička linija" između UKCS-a i firme Net Consulting.Ugovor su potpisali  generalni direktor Univerzitetskog kliničkog  centra Sarajevo, prof.dr.Damir Aganović i  direktor firme NET CONSULTING Bojan Bajić.

Antikorupcijski program "Etička linija" biti će instaliran na web stranici Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, u cilju omogućavanja korisnicima zdravstvenih usluga, građanima i uposlenicima da prijave svaki vid korupcije i uzimanja mita.

"UKCS kao najveća zdravstvena institucija u BiH ima moralnu i profesionalnu obavezu da uspostavi kvalitetan sistem za borbu protiv korupcije, koji će, nadamo se, slijediti i ostale javne ustanove. Svjesni ovog velikog društvenog zla i problema, mi u UKC Sarajevo već šest mjeseci radimo na izradi najoptimalnijeg modaliteta podnošenja prijava eventualnih slučajeva korupcije", rekao je direktor UKCS-a prof. dr. Damir Aganović.

On je  dodao kako je bitno znati da je ovaj program namijenjen isključivo za prijavu korupcije te isključuje mogućnost žalbe pacijenata na kvalitetu usluge jer za ovu vrstu prigovora UKCS ima posebno formiranu Komisiju za pohvale i primjedbe na pružene zdravstvene usluge. 

Korupciju ili mito moći će putem ove aplikacije anonimno prijaviti pacijenti, uposlenici UKCS-a te dobavljači. Prijavljivači će popuniti poseban formular za koji će dobiti i PIN kako bi mogli pratiti tok istrage prijave. Uz pomoć jedinstvenog PIN koda, prijavljivač može komunicirati s ovlaštenom osobom koja je zaprimila prijavu putem tzv. anonimnog dijaloga. Svaki unos je zaštićen, te se prijave ne mogu izbrisati, niti mijenjati.

Kako je istako Bajić, ukoliko se uspostavi da postoje osnove sumnje da je riječ o krivičnom djelu, UKCS nema više pristup tom slučaju i on se prebacuje nadležnim institucijama, odnosno sudu i tužilaštvu.

"UKCS će biti obavezan da podnosi izvještaje o tome koliko je bilo prijava i dali su riješene. Sve prijave će biti riješene u roku od 45 dana, a ukoliko prijavljivač ne bude zadovoljan odgovorom ili smatra da institucija, u ovom slučaju UKCS, štiti prijavljenu osobu, prijava se  može odštampati s kodom i odgovorima te priložiti relevantnim institucijama"
– naveo je Bajić.

Na kraju prof. dr. Aganović poručio je UKCS je spreman ući u borbu protiv korupcije, jer ne želi da neodgovornost i neetičnost u radu jednog pojedinca utiču na ugled ove institucije.

"Naša namjera je da otkrijemo, razmotrimo i uklonimo sve nepravilnosti na bilo kom nivou, neovisno o kome se radi. Oni, za koje se dokaže da su nanijeli štetu našoj instituciji, treba da odgovaraju pred nadležnim organima. UKCS se neće na ovome zaustaviti te ćemo i dalje razvijati i uvoditi što efikasnije mjere i postupke koji će biti usmjereni na smanjenje i eliminisanje pojava korupcije. Duboko svjesni značaja zdravstvenog sektora, posebno naše uloge u tome kao najveće i vodeće zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa, smatramo da ovako važne aktivnosti i trebaju da krenu od nas. Nadamo se da ćemo biti dobar primjer i drugim javnim ustanovama da aktivno krenu u borbu protiv korupcije koja mora biti prioritetni zadatak kompletnog društva" – naveo je prof. dr. Aganović.
KCUS - Četvrtak 17. apr/tra 2014.
Antikorupcijski program uskoro u UKCS
KCUS - Srijeda 16. apr/tra 2014.
Obavijest za pacijentice
Klinika za nuklearnu medicinu - Ponedjeljak 14. apr/tra 2014.
Održana prezentacija savremenih odjeljenja na Klinici za nuklearnu medicinu UKCS
Neurološka klinika - Ponedjeljak 14. apr/tra 2014.
Odbrana doktorske disertacije dr. sc. med. Ljubica Todorović
Klinika za radiologiju - Ponedjeljak 14. apr/tra 2014.
Počela "Bazična škola ultrazvuka abdomena"
Klinika za infektivne bolesti - Subota 12. apr/tra 2014.
Prva škola infektologije - Antibiotici u praksi
Institut za NIR - Petak 11. apr/tra 2014.
NOVI NAUČNI KARTON INSTITUTA ZA NIRR UKC
Neurološka klinika - Petak 11. apr/tra 2014.
Obilježen Svjetski dan Parkinsonove bolesti
Klinička patologija i citologija - Petak 11. apr/tra 2014.
Nagrađeno usmeno izlaganje mr. sc. dr. Faruka Skenderija na patološkom seminaru u Salzburgu
Arhiva vijesti 2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12