VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3692 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
710 liječnika i to 572 liječnika specijalista među kojima su 93 univerzitetska profesora i docenta, 26 doktora i 203 magistra medicinskih nauka koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Preuzeti članak – Podizanje kvalitete života smanjenjem boli

Srijeda 30. jul/srp 2014.
U printanom izdanju, kao i na web stranici dnevnog lista „Oslobođenje" od  27. 07. 2014. godine objavljen je još jedan članak o projektu Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu o izgradnji hospisa za teško oboljele pacijente.  

Kompletan članak možete preuzeti klikom na link:
http://www.oslobodjenje.ba/lifestyle/zdravlje/damir-aganovic-generalni-direktor-kcusa-o-izgradnji-hospisa-podizanje-kvalitete-zivota-smanjenjem-boli
KCUS - Srijeda 30. jul/srp 2014.
Bajramski paketići za pacijente KCUS
Klinika za nefrologiju - Srijeda 30. jul/srp 2014.
Prva ugradnja CAPD katetera laparoskopskom tehnikom
Klinika za nefrologiju - Srijeda 30. jul/srp 2014.
Edukacija iz transplantacije bubrega u KCU Ljubljana
Klinika za nefrologiju - Srijeda 30. jul/srp 2014.
Uspješno urađene tri transplantacije bubrega
KCUS - Četvrtak 24. jul/srp 2014.
Preuzeti članak – Gradnja hospisa za teško oboljele
KCUS - Petak 18. jul/srp 2014.
Demanti upućen "Dnevnom Avazu"
Arhiva vijesti 2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12