VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3680 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
707 liječnika i to 570 liječnika specijalista među kojima je 36 univerzitetskih profesora i 31 docent, 101 doktor medicinskih nauka i 122 magistra koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Odbrana magistarskog rada dr. Jelena Kovačević - Prstojević

Srijeda 23. apr/tra 2014.
Dr. Jelena Kovačević - Prstojević je u srijedu  23. aprila 2014. godine  u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu javno odbranila magistarski rad na temu: 

« BROJ VANTJELESNIH RAZBIJANJA KAMENACA U ODNOSU NA VELIČINU KAMENCA, NJEGOVU LOKALIZACIJU U URINARNOM TRAKTU, TE MORFOLOŠKU STRUKTURU KAMENCA »

Komisiju za odbranu magistarskog rada činili su: prof. dr. Senija Rašić - predsjednik,  prof. dr. Dželaludin Junuzović mentor - član i prof. dr. Lidija Lincender - član komisije.
Klinika za urologiju - Srijeda 23. apr/tra 2014.
Odbrana magistarskog rada dr. Jelena Kovačević - Prstojević
Klinika za psihijatriju - Srijeda 23. apr/tra 2014.
Održano stručno predavanje - Progres u istraživanju genetske psihijatrije
Pedijatrijska klinika - Utorak 22. apr/tra 2014.
Obilježena - Svjetska sedmica primarnih imunodeficijencija
Klinika za nuklearnu medicinu - Ponedjeljak 21. apr/tra 2014.
Preuzeti članak – Najsavremenije skeniranje na KCUS-u košta 1.600 KM
KCUS - Petak 18. apr/tra 2014.
Preuzeti članci – Klix.ba
KCUS - Četvrtak 17. apr/tra 2014.
Antikorupcijski program uskoro u UKCS
KCUS - Srijeda 16. apr/tra 2014.
Obavijest za pacijentice
Klinika za nuklearnu medicinu - Ponedjeljak 14. apr/tra 2014.
Održana prezentacija savremenih odjeljenja na Klinici za nuklearnu medicinu UKCS
Neurološka klinika - Ponedjeljak 14. apr/tra 2014.
Odbrana doktorske disertacije dr. sc. med. Ljubica Todorović
Arhiva vijesti 2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12