VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3692 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
710 liječnika i to 572 liječnika specijalista među kojima su 93 univerzitetska profesora i docenta, 26 doktora i 203 magistra medicinskih nauka koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Preuzeti članak – Gradnja hospisa za teško oboljele

Četvrtak 24. jul/srp 2014.
U dnevnom listu „Oslobođenje" od  24. 07. 2014. godine objavljen je članak o projektu Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu o izgradnji hospisa za teško oboljele pacijente .

Kompletan članak možete preuzeti klikom OVDJE
KCUS - Četvrtak 24. jul/srp 2014.
Preuzeti članak – Gradnja hospisa za teško oboljele
KCUS - Petak 18. jul/srp 2014.
Demanti upućen "Dnevnom Avazu"
Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju - Četvrtak 17. jul/srp 2014.
Odbrana doktorata - Mr. sc. dr. Senad Šečić
Klinika za dječiju hirurgiju - Utorak 15. jul/srp 2014.
Donacija Općine Centar Klinici za dječiju hirurgiju
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju - Utorak 15. jul/srp 2014.
Odbrana doktorata - Mr. sc. dr. Almir Dervišević
KCUS - Subota 12. jul/srp 2014.
Učešće uposlenika KCUS-a na
Klinika za očne bolesti - Utorak 08. jul/srp 2014.
Potpisan Sporazum o realizaciji projekta Skrining vida Sarajevo
Arhiva vijesti 2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12