Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Na KCUS instaliran novi brahiterapijski uređaj

Početna » Novosti » Na KCUS instaliran novi brahiterapijski uređaj

Na KCUS instaliran novi brahiterapijski uređaj

Sarajevo, 02. juni 2021. godine

KLNIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

Saopćenje za javnost

Na KCUS instaliran novi brahiterapijski uređaj

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) instaliran je prvi u regiji najsavremeniji brahiterapijski aparat najnovije generacije „Bravos“. Uređaj je nabavljen za potrebe pacijenata Klinike za onkologiju KCUS.

Prema riječima prof. dr. Semira Bešlije, šefa Klinike za onkologiju, na Odjelu radijacijske onkologije Klinike za onkologiju KCUS tretiraju se pacijentice sa ginekološkim karcinomima iz cijele Federacije BiH. Osim brahiterapijskog odjela u Mostaru, Klinika za onkologiju KCUS jedina je u FBiH koja sprovodi brahiterapijski tretman.

Nabavkom brahiterapijskog uređaja najnovije generacije „Bravos“ pacijentima će biti omogućen kvalitetniji i sigurniji tretman i veća učinkovitost liječenja zbog uvođenja 3D planiranja tretmana. Aparat sa novim 3D sistemom za planiranje je povezan u potpunosti sa postojećim onkološkim informacionim sistemom i sistemom za planiranje i liječenje pacijenata u eksternalnoj radioterapiji. Brahiterapijski uređaj „Bravos“ svojim tehničkim karakteristikama u budućnosti omogućuje i planiranje brahiterapijskog tretmana i liječenja pacijenata i drugih lokalizacija karcinoma osim ginekoloških“, rekao je prof. dr. Bešlija.

Naglašava da unazad tri godine Odjel radijacijske onkologije u FBiH jedini je koji posjeduje opremu za napredne tehnike i koji uspješno implementira nove radioterapijske tehnike (IMRT, VMAT, SRS) kod odrasle i pedijatrijske populacije.

Prof. dr. Bešlija ističe da će se nabavkom novog brahiterapijskog uređaja radioterapija u KCUS i BIH znatno unaprijediti i približiti nas velikim evropskim radioterapijskim  centrima.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS, je istakla da je nabavka novog brahiterapijskog aparata sa 3D softverom za  planiranje brahiterapijskog tretmana u kombinaciji sa postojećim 4D CT simulatorom veliki napredak  za budućnost radioterapije.

„KCUS je unazad nekoliko godina postao dominantna ustanova za sprovođenje svih savremenih radioterapijskih tehnika. Svi radioterapijski aparati su zanovljeni u zadnjih pet i po godina, a nabavkom novog brahiterapijskog aparata zatvaramo taj krug, čime stajemo uz bok  najboljim radioterapijskim centrima u svijetu. Nabavka najsavremenijih urađaja na Klinici za onkologiju, značajno poboljšava kvalitet usluge ali i osigurava bolju prognozu liječenja te poboljšava kvalitet života tretiranih bolesnika. Prema našim podacima brahiterapijski uređaj koji se trenutno nalazi na Klinici za onkologiju instaliran je 2006. godine. Za period od 14 godina oko 7.700 pacijentica je trebalo uslugu brahiterapije. Ove brojke pokazuju izuzetan značaj  novog aparata. Novi aparat za brahiterapiju  u adaptiranom i adekvatnom prostoru, osim  što daje bolje mogućnosti i performanse liječenja pokazuje da želimo stvoriti najbolje uslove za naše pacijente čime im podižemo optimizam i pružamo odličnu perspektivu u liječenju onkoloških bolesti“ , rekla je prof. dr. Izetbegović.

KCUS