SEDMA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA 11.03. – 16.04.2023.godine

DISCIPLINA ZA NAUKU I NASTAVU; OJ ZA NAUKU, NASTAVU I KLINIČKA ISPITIVANJA KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA O B A V J E Š T E N J E Obavještavamo sve zainteresovane da se na Klinici za Kardiovaskularnu hirurgiju organizuje SEDMA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA od 11.03.2023 do 16.04.2023 Trajanje škole: 15 […]