Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

SEDMA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA 11.03. – 16.04.2023.godine

Početna » Vijesti » SEDMA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA 11.03. – 16.04.2023.godine

SEDMA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA 11.03. – 16.04.2023.godine

DISCIPLINA ZA NAUKU I NASTAVU; OJ ZA NAUKU, NASTAVU I KLINIČKA ISPITIVANJA KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo sve zainteresovane da se na Klinici za Kardiovaskularnu hirurgiju organizuje

SEDMA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA

od 11.03.2023 do 16.04.2023

Trajanje škole: 15 dana (6 vikenda cjelodnevno, prva tri i petkom)

Lokacija održavanja: KCUS Sarajevo

Polaznika: 12-20

Predavanja sati: 30-35 sati

Vježbe sati: 88 sati

Organizacioni odbor:  Prof.dr. Sebija Izetbegović, Prof.dr. Enra Mehmedika-Suljić, Prof.dr. Nermir Granov, Mr.sci.dr. Edin Kabil, Prof.dr. Amel Hadžimehmedagić, Mr.sci.dr. Bedrudin Banjanović

Predavači:  Prof.dr. Nermir Granov, Prof.dr. Amel Hadžimehmedagić, Doc.dr Muhamed Djedović, dr.sci.dr Alden Begić, Mr.sci.dr. Zina Lazović, Mr.sci.dr. Edin Kabil, Mr.sci.dr. Bedrudin Banjanović

Cijena škole:  2.500 KM

OPIS ŠKOLE:

 • Škola će obuhvatiti osnove ultrazvuka, osnove dijagnostike i tretmana bolesti arterijskog i venskog sistema te osnove ultrazvučnog skrininga.
 • Škola se sastoji od predavanja i vježbi. Tokom vježbi polaznici škole će trenirati ultrazvučne preglede na odabranim pacijentima.
 • Objasniti će se osnove anatomije, patofiziologije, hemodinamike kod poremećaja cirkulacije i bolesti krvnih sudova te potrebe za centralnim venskim i arterijskim monitoringom odnosno tretmanom pleuralnih i perikardnih tečnih kolekcija i prolongiranih intubacija.
 • Tokom ove škole planirano je prezentovati upotrebu vaskularnog ultrazvuka (2D modu, M mod, Color i Power doppler, duplex/triplex sonografija). Objasniti će se upotreba ultrazvuka u detekciji i evaluaciji bolesti arterijskog i venskog sistema, upotreba ultrazvuka u navigaciji prilikom punkcija centralnih vena i arterija odnosno tečnih kolekcija u pleuri, perikardu te traheje. Prezentovati će se snimanje oblika, dijametra, krivulja protoka, IMT, plakova, trombova, stenoza/okluzija, urednog nalaza i određivanje indeksa otpora te fizioloških testova. Također određivanje položaja okolnih struktura i samih centralnih vena, arterija, pleuralnih i perikardnih kaviteta te traheje.
 • Nastava će obuhvatiti kliničke scenarije sa simptomima, terapijom, praćenjem.
 • Treneri će tokom vježbi uputiti kako početnike tako i iskusne ultrasoničare u snimanju protokolarno koncipiranih pregleda (2D/Doppler), interpretaciji i uniformnosti pisanja nalaza.
 • Ukazati će se na greške tokom pisanja nalaza i na parametre koje treba navesti u nalazu za potrebe nadležnog interniste i hirurga.
 • Objasniti koncept skrininga, primarne i sekundarne prevencije bolesti perifernih arterija
 • Objasniti će se i kroz praksu prikazati bolesti vena te njihov tretman.
 • Objasniti će se indikacije za endovaskularni i hirurški tretman bolesti perifernih arterija te osnovne tehnike izvođenja endovaskularnog i hirurškog tretmana.
 • Objasniti će se vrste, klasifikacija i tretman hroničnih rana te hronične rane vezane za bolesti perifernih arterija i vena te savremeni tretman istih.
 • Škola će obuhvatiti osnove upotrebe ultrazvuka u navigaciji prilikom plasiranja centralnih venski i arterijskih puteva, prilikom perkutane traheotomije te pleuralne i perikardne punkcije. Biti će prikazan značaj i uloga ultrazvuka kod upotrebe IABP, ECMO, PM, LVAD-a.
 • Škola će obuhvatiti upotrebu ultrazvuka u perioperativnom pračenju sazrijevanja i funkcije AV fistula kod dijaliznih bolesnika.

PROGRAM ŠKOLE (15 dana)

Predavanja: prva tri vikenda petkom od 17h-19h + subotom i nedjeljom 08-10h, zadnja tri vikenda samo subotom i nedeljom od 08-10h.

Vježbe: subota i nedelja od 10.00-18.00, po grupama.

Napomene: Satnica održavanja i trajanje vježbi i predavanja će se po potrebi uskladiti sa polaznicima. Predavanja petkom mogu biti online – prema dogovoru.

I vikend

1 dan: karotiko subklavijalni sliv (dio predavanja će biti dan ranije) + Vježbe (vaskularne)

2 dan: karotiko subklavijalni sliv + Vježbe (vaskularne)

II vikend

3 dan: aneurizme i periferna arterijska bolest (dio predavanja će biti dan ranije) + Vježbe (vaskularne)

4 dan: periferna arterijska bolest + Vježbe (vaskularne)

III vikend

5 dan: bolesti vena (V.T.E.) (dio predavanja će biti dan ranije) + Vježbe (vaskularne)

6 dan: bolesti vena (VARIKSI) + Vježbe (vaskularne)

IV vikend

7 dan: Odabrana poglavlja/anesteziološka predavanja + Vježbe (vaskularne/anesteziološke)

8 dan: Odabrana poglavlja + Vježbe (vaskularne)

V vikend

9 dan: Odabrana poglavlja/Hronična rana + Vježbe (hronična rana i vaskularne vježbe)

10 dan: Odabrana poglavlja + Vježbe (vaskularne)

VI vikend

11 dan: Odabrana poglavlja + Vježbe (vaskularne)

12 dan: Ispit (praktični + pismeni)

Detaljan program predavanja biti će predstavljen na početku škole.

 
Po završetku Škole učesnici će ovladati teoretskim i praktičnim osnovama potrebnim za izvođenje perifernog vaskularnog ultrazvuka, za šta će im biti dodjeljeni CERTIFIKATI-Škola će biti bodovana od strane nadležne ljekarske komore.

BROJ KANDIDATA JE LIMITIRAN

Organizator zadržava pravo pomjeranja termina škole u slučaju pogoršane epidemiološke situacije ili druge više sile.

Prijave za školu možete obaviti kod Voditelja škole putem E-maila: bedrudinx10@gmail.com ili na telefon tehničke sekretarice Klinike za kardivaskularnu hirurgiju:  033 297 941 ili putem E-maila kardiovaskularna.hirurgija@kcus.ba

Račun za uplate kotizacije:

Disciplina za nauku i nastavu KCUS

154-921-20112412-57, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH

Svrha uplate: 7. ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG UZ              

Voditelj škole: Mr.sci.dr. Bedrudin Banjanović