Saopćenje za javnost KCUS: Instalirani novi aparati za patohistološke nalaze

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u OJ Klinička patologija ,citologija i humana genetika instalirani su novi aparati za imunohistohemijsko bojenje, koji će omogućitiznačajno brži dolazak do patohistoloških nalaza uz visoku tačnost  tehnologije. Kako kaže prof. dr. Sandra Vegar Zubović, direktorica dijagnostičkih disciplina KCUS, u toku je edukacija kadra za korištenje aparata, koji uz već […]