Search
Close this search box.

Saopćenje za javnost – DIP KCUS 05. avgust 2022.

Početna » Novosti » Saopćenje za javnost – DIP KCUS 05. avgust 2022.

Saopćenje za javnost – DIP KCUS 05. avgust 2022.

 U DIP KCUS-a dnevno 4.000 pacijenta dobije uslugu  

4.500.000 laboratorijskih analiza godišnje u KCUS   

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) jedina je ustanova tercijarnog zdravstvenog nivoa u Kantonu Sarajevu, u čijoj zgradi Dijagnostike i poliklinike (DIP) dnevno oko 4.000 pacijenta dobije uslugu (ambulantni i konzilijarni pregledi, konsultacije, dijagnostičke i terapijske procedure, laboratorijska dijagnostika i uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu, preuzimanje nalaza i ostale posjete).

U objektu DIP-a smještene su dvije klinike (Klinika za hemodijalizu i Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju), tri klinička laboratorija (Klinička biohemija sa imunologijom, Klinička mikrobiologija i Klinička patologija sa citologijom), Dnevna bolnica Klinike za onkologiju, 16 ambulanti i savjetovališta klinika.

Prema riječima pri. dr. sci. Suzane Tihić Kapidžić, mr. ph. spec. med. bioh., šefice OJ Klinička biohemija sa imunologijom dnevno se evidentira oko 1.000 pacijenta, a uradi se oko 1.200 do 1.500 uzoraka.

Na mjesečnom nivou imamo od 25.000 do 30.000 pacijenata, što je godišnje oko 300.000 do 350.0000 bolesnika. Mjesečno se uradi od 40.000 do 45.000 uzoraka, a godišnje 480.000 do 520.000. OJ klinička biohemija sa imunologijom realizuje od 12.000 do 15.000 analiza dnevno, mjesečno od 350.000 do 400.000, a godišnje od 4.300.000 do 4.500.000 “, navela je pri. dr. sci. Tihić Kapidžić, mr. ph. spec. med. bioh.    

U prizemlju zgrade DIP-a na KCUS-u, nedavno je počela sa radom i nova prijemna ambulanta Klinike za onkologiju, a u cilju što bržeg i efikasnijeg  trijažiranja pacijenta Klinike za onkologiju KCUS. Pacijenti sada imaju sve na jednom mjestu.

Prof. dr. Semir Bešlija, šef Klinike za onkologiju ističe da je u toku 2021. godine na Klinici za onkologiju pruženo oko 102.000 onkoloških usluga bolesnicima, što je za 19 posto više u odnosu na pred pandemijsku godinu. Ova Klinika je veliki onkološki centar. Na odjelu za radijacijsku onkologiju uvedeno je niz novih usluga, koje su sada postale uobičajene metode u liječenju onkoloških pacijenata.

Kroz ovu bolnicu dnevno prođe više od 400 pacijenata koji su podvrgnuti različitim terapijskim modalitetima (zračenje, kemoterapija, hormonska i biološka terapija) kao i dijagnostičkim procedurama i kontrolnim pregledima“, naveo je prof. dr Bešlija.

Podsjećamo da je u renoviranom prostoru bivšeg kabineta generalne direktorice, u oktobru 2018. godine počela sa radom Dnevna onkološka bolnica. Taj Odjel je u sklopu Klinike za onkologiju olakšao boravak pacijentima tokom terapije, ali i rad ljekarima i medicinskom osoblju. Na Klinici za onkologiju nedavno je instaliran  prvi u regiji najsavremeniji brahiterapijski aparat najnovije generacije „Bravos“.

Kako kaže prof. dr. Sebija Izebegović, generalna direktorica KCUS ove brojke realiziranih usluga u KCUS dokazuju da pacijenti vjeruju KCUS i da su u proteklih nekoliko godina stvoreni najbolji uslovi za liječenju bolesnika.

„U KCUS-u se zbrinjavaju najteži slučajevi iz cijele Bosne i Hercegovine. Strateškim obnavljanjem zastarjele opreme i kupovinom nove mogli smo odgovoriti zahtjevnim zadacima. Realizirali smo i više građevinskih projekata. Pokazali smo kako treba raditi, kako popravljati stanje u ekstremno zapuštenom zdravstvenom sistemu. KCUS i dalje nastavlja raditi za dobrobit bolesnika. Imamo strategiju, izvrsno educiran i vrijedan kadar. Nećemo se zaustaviti i istrajati ćemo na provođenju pravilne reforme zdravstva“, poručila je prof. dr. Izetbegović.

PRESS KCUS

Pošaljite upit