Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za neurohirurgiju dobila najsavremeniji operativni mikroskop- Odmah po instaliranju urađene dvije izrazito složene operacije

Početna » Novosti » Klinika za neurohirurgiju dobila najsavremeniji operativni mikroskop- Odmah po instaliranju urađene dvije izrazito složene operacije

Klinika za neurohirurgiju dobila najsavremeniji operativni mikroskop- Odmah po instaliranju urađene dvije izrazito složene operacije

Klinici za neurohirurgiju KCUS nabavljen je najsavremeniji operativni mikroskop „Kinevo 900“, eminentnog svjetskog proizvođača ZEISS, zahvaljujući čemu je znatno povećana kvaliteta operativnog programa. 

Šef Klinike za neurohirurgiju KCUS, prof.dr.Haso Sefo ističe da je aparat od posebne važnosti za operacije tumora mozga, jer davanjem specijalnih kontrasta i korištenjem softvera ovaj mikroskop daje sliku tumora u tri dimenzije, sa jasnim granicama.

Kinevo mikroskop povećava preciznost pri cerebrovaskularnim operacijama jer daje mogućnost kontrole protoka krvi kroz magistralne krvne sudove mozga. U narednom periodu ćemo omogućiti video praćenje operacija, a zahvaljući dodatnim integriranim monitorima, tok operacije mogu pratiti prisutni u operacionoj sali što omogućava bolju saradnju hirurga i anesteziologa.Nabavkom najsavremenijeg mikroskopa  Klinika za neurohirurgiju napravila je još jedan iskorak u smislu tehničke opremljenosti. Odmah nakon inastalacije i verifikacije operativnog mikroskopa posljednje generacije Kinevo 900 od strane stručnih servisnog tima Karl Zeiss , na Klinici za neurohirurgiju su urađene dvije kompleksne cijelodnevne mikrohirurške operacije“ – ističe prof.dr.Sefo.

Operativne timove predvodili su doc. dr Ibrahim Omerhodžić i mr.sci.prim.dr Eldin Burazerović.

Prem riječima članova operativnih timova, ovakve operacije spadaju u red najzahtjevnijih medicinskih intervencija, uopšte. Novi mikroskop je bio od velike koristi, a operacija je snimana cijelim tokom, integriranom mikroskopskom kamerom. Urađene su resekcije tentorijalnog i pterionalnog meningeoma. Oba pacijenta su dobro i  tumori su uklonjeni u cijelosti.

„Neurohirurgija kao mikrohirurška disciplina, u potpunosti je ovisna od standardne i rutinske upotrebe operativnog mikroskopa, a korištenje novog mikroskopa iluminacija i vizuelizacija osjetljivih neuralnih i vaskularnih struktura mnogo bolje je  prikazana. Upotrebom ovoga mikroskopa, što je odavno već standard svih velikih neurohirurških institucija u svijetu,  povećava  se efikasnost i olakšava rad neurohirurga. Zahvaljujući  tehničkim performansama, te softverima koje posjeduje mikroskop Kinevo 900  olakšava se resekcije intrinsičkih tumora mozga i praćenje ekstenzije resekcije korištenjem specijalnih boja, pod nazivom natrijum fluorescin koja obojava tumorsko tkivo i pravi razliku od zdravog tkiva mozga“ – pojašnjavaju članovi operativnih tima Klinike za neurohirurgiju KCUS.

Mikroskop Kinevo 900 daje mogućnost provjere potentnosti krvnih sudova, te  uz  već postojeći sistem za neuronavigaciju  omogućava sigurniju i  kompletniju resekciju zahtjevnih intrakranijalnih tumora.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da i usprkos problemima koje je sa sobom donijela pandemija virusa Covid 19, u KCUS se kontinuirano radi na tehničkom i kadrovskom usavršavanju.

Nabavka opreme vrši se strateški, uvažavajući iskazane potrebe klinika, pri tome strogo vodeći računa o medicinskim standardima. Najsavremenija oprema koju smo nabavili u proteklih pet godina uz kvalitetnu edukaciju i stručno usavršavanje kadra znatno su unaprijedili kvalitet zdravstvenih usluga bolesnicima, u svim oblastima našeg rada. Uvođenjem video praćenja najsloženijih  operacija na Klinici za neurohirurgiju omogućićemo specijalizantima i studentima kvalitetniju edukaciju. I usprkos činjenici da se već više od dvije godine borimo s pandemijom, zbog čega smo u potpunosti reorganizirali rad svih klinika i službi, istrajni smo da ne zaostajemo za tehnološkim i kadrovskim napretkom u odnosu na velike bolničke centre. Raduje me informacija koju sam dobila od kolega neurohirurga o uspješno urađenim izrazito teškim operacijama kod dva pacijenta. Oba slučaja su bili veoma zahtjevni, a zahvaljujući nabavci novog mikroskopa pacijentima su usluge pružene u KCUS, bez potrebe za izmještanje izvan BiH. Cilj svih naših aktivnosti jeste omogućiti što bolje uslove rada našim ljekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju, kako bismo građanima pružili najkvalitetnije zdravstvene usluge. Predanim i odgovornim radom, uz stratešku nabavku medicinske opreme, osluškujući potrebe pacijenata i prateći zbivanja na svjetskom zdravstvenom planu, doprinosimo jačanju kompletnog zdravstvenog sistema u BiH“ – kazala je prof.dr.Izetbegović.