Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Peta škola perifernog vaskularnog ultrazvuka

Početna » Najave » Peta škola perifernog vaskularnog ultrazvuka

Peta škola perifernog vaskularnog ultrazvuka

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

DISCIPLINA ZA NAUKU I NASTAVU; OJ ZA NAUKU, NASTAVU I KLINIČKA ISPITIVANJA

KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU

ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo sve zainteresovane da se na Klinici za Kardiovaskularnu hirurgiju organizuje

PETA ŠKOLA PERIFERNOG VASKULARNOG ULTRAZVUKA

od 26.04.2019 do 02.06.2019

Trajanje škole: 15 dana (6 vikenda cjelodnevno, prva tri i petkom)

Lokacija održavanja: KCUS Sarajevo

Polaznika 8-14

Predavanja sati 27 sati

Vježbe sati 108 sati

Organizacioni odbor: Prof.dr. Izetbegović, Prof.dr. Suljić, Prof.dr. Dilić, Prof.dr. Junuzović, Doc.dr. Granov, Mr.sci. dr. Kabil, Doc.dr. Rustempašić, Doc.dr. Hadžimehmedagić, Mr.sci. dr. Banjanović

Predavači:  Mr.sci. dr. Banjanović, Mr.sci. dr. Kabil, Doc.dr. Rustempašić, Doc.dr. Hadžimehmedagić

Cijena škole: 2.500 KM

Uplatiti na račun br: 154-921-20112412-57 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH

OPIS ŠKOLE:

  • Škola će obuhvatiti osnove ultrazvuka, osnove dijagnostike i tretmana bolesti arterijskog i venskog sistema, te osnove ultrazvučnog skrininga;
  • Škola će obuhvatiti osnove upotrebe ultrazvuka u navigaciji prilikom plasiranja centralnih venskih i arterijskih puteva, pomoć prilikom perkutane traheotomije te pleuralne i perikardne punkcije.  
  • Škola se sastoji od predavanja i vježbi. Tokom vježbi polaznici škole će trenirati ultrazvučne preglede na odabranim pacijentima ili adekvatnim modelima.
  • Objasniti će se osnove anatomije, patofiziologije, hemodinamike kod poremećaja cirkulacije i bolesti krvnih sudova, te potrebe za centralnim venskim i arterijskim monitoringom, odnosno tretmanom pleuralnih i perikardnih tečnih kolekcija i pomoć u traheotomiji pri prolongiranim intubacijama.
  • Tokom ove škole planirano je prezentovati upotrebu vaskularnog ultrazvuka (2D modu, M mod, kolor i power dopler, duplex/triplex sonografija). Objasniti će se upotreba ultrazvuka u detekciji i evaluaciji bolesti arterijskog i venskog sistema, upotreba ultrazvuka u navigaciji prilikom punkcija centralnih vena i arterija, odnosno tečnih kolekcija u pleuri, perikardu te pristupu i vaskularnom slivu u području traheje. Prezentovati će se snimanje oblika, dijametra, krivulja protoka, IMT, plakova, trombova, stenoza/okluzija, urednog nalaza i određivanje indeksa otpora te fizioloških testova. Također određivanje položaja okolnih struktura i samih centralnih vena, arterija, pleuralnih i perikardnih kaviteta te primarne vaskularizacije traheje. Opisati će se upotreba UZ dijagnostike u procjeni stanja popunjenosti vaskularne mreže kao posredne mjere hidratacije pacijenta.
  • Nastava će obuhvatiti kliničke scenarije sa simptomima, terapijom i daljim praćenjem.
  • Treneri će tokom vježbi uputiti kako početnike tako i iskusne ultrasoničare u snimanju protokolarno koncipiranih pregleda (2D/Doppler), interpretaciji i uniformnosti pisanja nalaza.
  • Ukazati će se na greške tokom pisanja nalaza i na parametre koje treba navesti u nalazu za potrebe nadležnog interniste i hirurga.
  • Objasniti koncept skrininga, primarne i sekundarne prevencije bolesti perifernih arterija

PROGRAM ŠKOLE (15 dana)

1 dan (I vikend): Uvodno predavanje Prof dr Mirza Dilić + karotiko subklavijalni sliv (predavanja: vaskularna i anesteziološka)

2 dan (I vikend): karotiko subklavijalni sliv (predavanja) + vježbe

3 dan (I vikend): karotiko subklavijalni sliv (predavanja) + vježbe

4 dan (II vikend): AAA i PVB ekstremiteta (predavanja: vaskularna i anesteziološka)

5 dan (II vikend): AAA i PVB ekstremiteta (predavanja) + vježbe

6 dan (II vikend): PVB ekstremiteta (predavanja) + vježbe

7 dan (III vikend): bolesti vena (predavanja)

8 dan (III vikend): bolesti vena (predavanja) + vježbe

9 dan (III vikend): bolesti vena (predavanja) + vježbe

10 dan (IV vikend): vježbe

11 dan (IV vikend): vježbe

12 dan (V vikend): vježbe

13 dan (V vikend): vježbe

14 dan (VI vikend): vježbe

15 dan (VI vikend): vježbe i evaluacija

Detaljan program predavanja biti će predstavljen na početku škole.

 
Po završetku Škole učesnici će ovladati teoretskim i praktičnim osnovama potrebnim za izvođenje perifernog vaskularnog ultrazvuka, za šta će im biti dodjeljeni CERTIFIKATI-Škola će biti bodovana od strane nadležne ljekarske komore

BROJ KANDIDATA JE LIMITIRAN

Prijave za školu možete obaviti kod Voditelja škole putem e-mail-a: bedrudin@bih.net.ba ili na telefon tehničke sekretarice Klinike za kardivaskularnu hirurgiju:  033 297 941 ili kardiovaskularna.hirurgija@kcus.ba

Voditelj škole: Mr.sci.dr. Bedrudin Banjanović