Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

KCUS nabavio najsavremeniji mamograf

Početna » Novosti » KCUS nabavio najsavremeniji mamograf

KCUS nabavio najsavremeniji mamograf

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Klinika za radiologiju

Saopćenje za javnost

KCUS nabavio najsavremeniji mamograf

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nabavio je najsavremeniji mamograf američkog proizvođača Hologic za potrebe Klinike za radiologiju. Njegova vrijednost je 760.500,00 KM.

Prema riječima prof. dr. Sandre Vegar Zubović, direktorice dijagnostičkih disciplina riječ je o uređaju najnovije  generacije aparata sa tomosintezom i stereotaksijom. Mogućnost  stereotaksije   znači preciznu biopsiju iglom koja  se najčešće  radi  kod nepalpabilnih tumora dojke uz mogućnost  2D i 3D prikaza, a tomosinteza daje  slojevitu  sliku tkiva dojke radi  još  preciznijeg uočavanja  detalja.

Analogni mamografski aparat koji smo do sada koristili instaliran je 2006. godine. Pored ove činjenice, Klinika je dnevno radila  po 20  pregleda pored drugih radioloških  modaliteta u  dijagnostici  dojke kao  što  su: ultrazvuk, magnetna  rezonanca i iglena  biopsija tumora“, kaže prof. dr. Vegar Zubović.

Ističe da je prednost ovog aparata što  se radi  o  digitalnom modelu koji  daje  niskodozan pregled, omogućava prikaz puno više  detalja  od   snimka  na analognom mamografskom aparatu, manipulaciju  slike sa detaljnom analizom kao  i usporedbu  sa  ranijim nalazima.

Sa novim uređajem realizirat ćemo veći broj pregleda. Na  njemu  ćemo  raditi rano otkrivanje tumora, nejasne i nesigurne nalaze tumora, pacijente sa pozitivnom porodičnom anamnezom  karcinoma dojke kao i skrining  određenih grupa ženske populacije“, pojasnila je prof. dr. Vegar Zubović.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović navela je da je nabavka novog mamografskog aparata nastavak pravilne strategije zanavljanja opreme. Ona ističe da je KCUS u zadnje 3,5 godine najbolji primjer kako se predanim i odgovornim radom mogu ostvariti izvrsni rezultati, koje bi trebalo da slijede svi ostali zdravstveni centri.

Oprema koju smo zatekli u KCUS prije tri godine bila je nadopustivo stara i neodržavana! Trošene su ogromne količine novca netransparentno, bez ikakve stručne i strateške opravdanosti, stvarani su ogromni dugovi a status ustanove u potpunosti doveden u pitanje. Nabavkom ovog aparata poboljšane su usluge koje se pružaju na Klinici za radiologiju. Jedna  od  najvećih prednosti  ovog aparata  je i otkrivanje tumora koji su na analognim  aparatima nevidljivi  ili je  njihova slika neupečatljiva , a to  se odnosi  na 20 % od ukupnog broja tumora. Pregled na  ovom  aparatu  će  biti  manje neugodan i bolan u poređenju sa postojećim aparatom.

U KCUS se zbrinjavaju najteži slučajevi iz cijele Bosne i Hercegovine. Kupovina nove opreme neophodna je da bismo mogli odgovoriti zahtjevnim zadacima. Pokazali smo kako treba raditi, kako popravljati stanje u ekstremno zapuštenom zdravstvenom sistemu. KCUS i dalje nastavlja raditi za dobrobit bolesnika ali i na popravljanju statusa svojih uposlenika. Nećemo se zaustaviti i istrajat ćemo na provođenju pravilne reforme zdravstva“ – izjavila je prof.dr.Izetbegović.