Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Završeno ispitivanje genetičkih sekvenci novog koronavirusa (SARS-CoV-2) dokazanog u uzorcima testiranim u KCUS

Početna » Novosti » Završeno ispitivanje genetičkih sekvenci novog koronavirusa (SARS-CoV-2) dokazanog u uzorcima testiranim u KCUS

Završeno ispitivanje genetičkih sekvenci novog koronavirusa (SARS-CoV-2) dokazanog u uzorcima testiranim u KCUS

Od početka COVID-19 i identifikacije novog koronavirusa (SARS-CoV-2), laboratorije širom svijeta generišu podatke o sekvencama njegovog genoma doprinoseći razumjevanju ovog oboljenja i istraživanju odgovarajuće terapije i vakcine. Sekvence genoma su, između ostalog, neophodne u razvoju dijagnostičkih testova, praćenju pandemije, te iznalaženju odgovarajućih mjera prevencije i kontrole.

U KCUS je do sada testirano oko 25.000 uzoraka na COVID-19, što je omogućilo stvaranje najznačajnije i najbrojnije „banke“ sojeva SARS-CoV-2 za brojna istraživanja, značajna  za akademsku zajednicu BiH.  S tim u vezi,  u saradnji sa eminentnom Referalnom laboratorijom SZO  Charité  u Berlinu,  na čelu sa  prof.  Christian Drostenom urađeno je sekvenciranje prve grupe izolata SARS-CoV-2. Time FBiH trenutno  raspolaže sa prvih 27 sekvenci kompletnog genoma izoliranog virusa, predhodno detektovanih na OJ Klinička mikrobiologija  KCUS. 

U narednim danima očekujemo njihov unos u međunarodnu bazu podataka (GISAID –www.gisaid.org), kako bi bile uporedive sa genomom virusom iz ostatka svijeta. Ovo je revolucionarno za cijelu akademsku zajednicu u BiH, jer nas uvrštava u svjetsku bazu kompletnih genoma ovog virusa.  Filogenetski podaci koji upoređuju genom naših izolata virusa sa drugim, omogućiti će molekularno-epidemiološko praćnje cirkulisanja virusa na ovom geografskom području, prisustvo endemskih sojeva, te import novih varijanti SARS-CoV-2.

O svim narednim dešavanjima na ovom polju, blagovremeno ćemo obavještavati širu akademsku zajednicu.

Laboratorij za dijagnostiku COVID-19 pri OJ Klinička mikrobiologija KCUS