Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

STRUČNA PREDAVANJA I RADIONICA NA TEMU „NOVE LABORATORIJSKE ANALIZE ZA DIJAGNOSTIKU I PRAĆENJE OBOLJENJA KARDIOLOGIJE, IMUOLOGIJE I GASTROENTEROHEPATOLOGIJE”

Početna » STRUČNA PREDAVANJA I RADIONICA NA TEMU „NOVE LABORATORIJSKE ANALIZE ZA DIJAGNOSTIKU I PRAĆENJE OBOLJENJA KARDIOLOGIJE, IMUOLOGIJE I GASTROENTEROHEPATOLOGIJE”

STRUČNA PREDAVANJA I RADIONICA NA TEMU „NOVE LABORATORIJSKE ANALIZE ZA DIJAGNOSTIKU I PRAĆENJE OBOLJENJA KARDIOLOGIJE, IMUOLOGIJE I GASTROENTEROHEPATOLOGIJE”

U okviru kontinuiranog programa stručnog usavršavanja i edukacije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu održana su stručna predavanja i  radionica na temu „Nove laboratorijske analize za dijagnostiku i praćenje oboljenja kardiologije, imunologije, gastroenteropatologije “.

U toku prve sesije posebnu pažnju privuklo je predavanje na temu „ Unaprijeđenje u trijaži KUM-a kod kardiovaskularnih akutnih stanja“, koje su izložili predavači  mr.sci. dr. Altaira Jažić – Durmišević i dr. Mušanović Adnan.

Prema riječima dr.Jažić i dr.Mušanovića Klinika urgentne medicine i OJ Klinička biohemija svakodnevno imaju odličnu saradnju u oblasti brze laboratorijske dijagnostike urgentnih stanja na KUM-u. U narednom periodu planiraju dodatno unaprijeđenje postojećih laboratorijskih i dijagnostičkih usluga.

„Planiramo uvođenje novih, bržih i efekasnijih biomarkera u tretmanu urgentnih stanja, s akcentom na akutnu bol u grudima. Značajan je podatak kolege predavača sa Klinike za biohemiju i imunologiju, koji je  naveo  da je 75% urađenih srčanih markera ( tropomin ) na Klinici urgentne medicine bio patološki, što je potvrda da ljekari kliničari na osnovu anamneze i pregleda rade ciljane laboratorijske analize i donose dobre i racionalne medicinske odluke u tretmanu pacijenta. Ovakvim prstupom u svakodnevnom radu cilj nam je rad Klinike urgentne medicine učiniti efikasnijim, što će se pozitivno odraziti na kvalitetnije zdravstvene usluge. Poznato je da je KUM najfrekventnija klinika KCUS-a, kroz koju dnevno prođe i do 200 pacijenata. Od iznimnog značaja je brza i kvalitetna dijagnostika, kako bi pacijent na vrijeme dobio neophodnu terapiju i nastavio dalje liječenje na nekoj od klinika“ – istakli su dr.Jažić i dr. Mušanović.

Moderatorica  predavanja bila prim.dr.sci. Suzana Tihić Kapidžić,  mr.ph.spec. med. biohemije, Šef OJ Klinička biohemija sa imunologijom KCU Sarajevo, koja je održala i uvodnu riječ. Ona je naglasila da je u objektu Dijagnostike i poliklinike (DIP) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prošle godine realizirano  4.589.560 usluga tercijarnog i sekundarnog B nivoa zdravstvene zaštite. 

„Značajno smo proširili spektar usluga koje pružamo, te unaprijedili kvalitetu zdravstvenih usluga. Uporedo s unaprijeđenjem kvalitete zdravstvenih usluga radimo i na kontinuiranom stručnom usavršavanju.  Ovakvi skupovi i radionice imaju za cilj prezentiranje novina u laboratorijskoj dijagnostici bolesti kardiovaskularnog sistema, gastrointestinalnog sistema i autoimunih bolesti, te upoznavanje sa mogućnostima koje pruža OJ Klinička biohemija sa imunologijom KCU Sarajevo. U sklopu predavanja specijalisti i specijalizanti Kliničke biohemije sa imunologijom KCU Sarajevo prezentovali su najnovije mogućnosti korištenja laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i praćenju navedenih bolesti. Doktori specijalisti klinika KCUS-a prezentovali su svoja iskustva i izazove prilikom dijagnosticiranja pomenutih bolesti. Gost predavač ove radionice  bila je kolegica prim dr. Sanja Stanković, direktorica Centra za medicinsku biohemiju UKC Beograd, koja je govorila o prepoznavanju rizika kardiovaskularnih bolesti te o najnovijim markerima za dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti“ – navela je dr.Tihić Kapidžić.

Predavanja su u sklopu ovog događaja održali  prof. dr. sci. med. Sniježana Hasanbegović,mr.sci.med.dr. Altaira Jažić-Durmišević, doc.dr. Amila Mehmedović, doc.dr. Lamija Zečević-Pašić, mr.med.sci.dr. Adnan Mušanović, dr. Nejra Džananović, mr.ph.Meliha Tahirović, dr. Ermin Begović, mr.ph. Muamera Bego i mr.ph. Denisa Sokolović.

                                         KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU