Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

SZO donirala KCUS aparat za unaprijeđenje dijagnostike SARS- CoV-2

Početna » Novosti » SZO donirala KCUS aparat za unaprijeđenje dijagnostike SARS- CoV-2

SZO donirala KCUS aparat za unaprijeđenje dijagnostike SARS- CoV-2

KLINIČKI CENTAR UNVERZITETA U SARAJEVU

OJ Klinička mikrobiologija

OJ Kliničkoj mikrobiologiji KCUS kao referalnoj laboratoriji doniran je od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) aparat nove generacije sekvencionera (NGS) za unaprijeđenje dijagnostike SARS-CoV-2.

Prof. dr. Sandra Vegar Zubović , direktorica dijagnostičkih disciplina, je navela da je na aparatu obavljena edukacija uposlenika za detekciju novih varijanti SARS-CoV-2, čime su se stekli kapaciteti i za ovaj nivo dijagnostike.

„Sekvence kompletnog genoma virusa uvrštene u međunarodnu bazu podataka omogućiti će komparaciju genom naših izolata virusa sa drugim, molekularno-epidemiološko praćenje cirkulisanja virusa  na našem području, te importovanje novih varijanti SARS-CoV-2“, pojasnila je prof. dr. Vegar Zubović.

Prema riječima prof. dr. Amele Dedeić Ljubović, šefice OJ Klinička mikrobilogija,   navedena metodologija nije rutinska, već će se prevashodno koristiti u epidemiološke i istraživačke svrhe.

Za detekciju novih varijanti virusa od naročitog je značaja ciljano testiranje uz usku saradnju sa epidemiološkim službama. Prednost navedene metodologije je mogućnost njene aplikacije ne samo u oblasti infektivnih bolesti, već i u ostalim oblastima dijagnostike.  Također, poručili smo testove za novu varijantu virusa, tzv. britanski soj. Uskoro očekujemo njihovu isporuku u KCUS“, poručila je prof.dr.Dedeić Ljubović.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS je istakla da je od početka COVID-19 i identifikacije novog koronavirusa (SARS-CoV-2), laboratorije širom svijeta generišu podatke o sekvencama njegovog genoma doprinoseći razumjevanju ovog oboljenja i istraživanju odgovarajuće terapije i vakcine.

U KCUS je od 31. janura 2020. do 31. janura 2021. godine na mikrobilogiji urađeno je 145.334 analize na Covid-19 , što je omogućilo stvaranje najznačajnije i najbrojnije „banke“ sojeva SARS-CoV-2 za brojna istraživanja. Sekvence genoma su, između ostalog, neophodne u razvoju dijagnostičkih testova, praćenju pandemije, te iznalaženju odgovarajućih mjera prevencije i kontrole. KCUS je najveća zdravstvena ustanova u državi i pravovremeno je prepoznala ozbiljnost i težinu posla koji sa sobom nosi borba sa COVID-19 pandemijom. Nastavljamo ovim tempom i ponosni smo, što osim liječenja naših pacijenta, pomažemo i doprinosimo i naučnom napretku BiH“, rekla je prof. dr. Izetbegović.

                                                                                                               KCUS