KCUS ugostio delegaciju Kliničkog centra Crne Gore

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KCUS ugostio delegaciju Kliničkog centra Crne Gore

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas je posjetila 32 – člana delegacija Kliničkog centra Crne Gore. Povod posjete je realizacija Ugovora o saradnji ove dvije ustanove, u smislu međusobne razmjene kadra i iskustava uposlenika, te hospitalizacije i liječenja bolesnika iz Crne Gore u KCUS. 

Delegaciju je predvodila Medicinska direktorica prof.dr.Marina Ratković, dok su u ime KCUS sastanku prisustvovali generalna direktorica prof.dr.Sebija Izetbegović, direktori disciplina KCUS, glavna sestra KCUS, te šefovi pojedinih klinika sa kojima je iskazana potreba za intenzivniju saradnju.

Prof.dr. Marina Ratković kazala je da je veoma raduje saradnja sa velikom, tehnološki i kadrovski naprednom ustanovom kakva je KCUS. Istakla je da za početak imaju potrebu za saradnju sa Klinikom za hematologiju, sa adultnim i pedijatrijskim hematolozima KCUS.

„Nama je potreban svaki vid saradnje koju nam KCUS može pružiti, počevši od edukacije naših hematologa,vaskularnih hirurga, radiologa, pulmologa, infektologa i pedijatara. Trenutno imamo samo jednog dječijeg hematologa. Od ove saradnje očekujemo educirane ljekare koji će biti osnov razvoja i unaprijeđenja Kliničkog centra Crne Gore. Sa nama su danas i predstavnici nemedicinskog sektora, jer sam mišljenja da i u ovoj oblasti  možemo primjeniti procedure i pravila koja se sprovode u Kliničkom centru u Sarajevu“ –  istakla je prof.dr.Ratković.

Prof.dr.Ratković iznijela je probleme sa kojima su suočeni uposlenici Kliničkog centra Crne Gore na svim nivoima, te izrazila nadu da će ovom saradnjom ti problemi biti ubrzo prevaziđeni.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je ova zdravstvena ustanova prepoznata kao uzor, te partner za saradnju i napredak.

„Pažljivo smo saslušali dio problema sa kojima se suočava Klinički centar Crne Gore, te ćemo u duhu dobrih i prijateljskih odnosa sa našim kolegama promptno poduzeti aktivnosti na riješavanju istih. U prvom redu, KCUS ima izvrsne profesore, ljekare i medicinske sestre, inžinjere radiologije i biohemije kao i svih drugih profila koji će odmah krenuti sa izradom programa moguće edukacije kolega iz Crne Gore. Tokom današnje posjete kolege će u pratnji naših ljekara i medicinskog osoblja obići klinike KCUS, te se upoznati sa načinom na koji mi radimo, metodama i procedurama koje primjenjujemo, kao i najsavremenijom dijagnostičkom i terapijskom opremom. U pogledu liječenja bolesnika iz Crne Gore, KCUS je potpuno kadrovski i tehnološki kapacitiran za liječenje velikog broja oboljenja za koja kolege u Crnoj Gori još uvijek nisu osposobljeni. Naši uposlenici će se potruditi prenijeti što više znanja, te smo na raspolaganju i za konsultovanje vezano za nabavku najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih aparata, sa kojima imamo iskustva.  Ovo je divna prilika i za jačanje dobrih odnosa Bosne i Hercegovine i Crne Gore“ – izjavila je prof.dr.Izetbegović.

                                                                  PRESS KCUS

Pošaljite upit