Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

KONTINUIRANA EDUKACIJA ZA SREDNJE I DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE

Početna » Novosti » KONTINUIRANA EDUKACIJA ZA SREDNJE I DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE

KONTINUIRANA EDUKACIJA ZA SREDNJE I DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARE

U Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu započela je kontinuirana edukacija za srednje i diplomirane medicinske sestre-tehničare. Cilj ove edukacije je omogućiti medicinskim sestrama-tehničarima usvajanje novih znanja i vještina u kliničkoj zdravstvenoj njezi. Program edukacije će se izvoditi putem 5 modula teorijske i praktične obuke. Program edukacije izvodi se u Institutu za naučno istraživački rad i razvoj KCUS-a, a podržan je od strane menadžmenta ustanove. Edukacije će se odvijati tokom cijele godine, a planirano je da istu završi više od 300 medicinskih sestara -tehničara. Također, prisustvo ovoj edukaciji omogućeno je i za medicinse sestare-tehničare iz drugih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Prvi modul edukacije održan je 08.05.2024.g. u prostorijama NIRR-a, gdje se tim povodom obratio i v.d. direktor Discipline za nauku i nastavu, prim. dr. sci. med. Sanko Pandur ističući važnost edukativnih programa za medicinske sestre-tehničare, te potrebu stalnog ulaganja u jačanje sestrinske profesije. Naveo je da će NIRR biti baza nauke za sve zdravstvene profesionalce u čemu će ih kontinuirano podržavati.

Učesnicima edukacije obratila se i v.d. glavna sestra KCUS-a, dr.sc zdravstvenih nauka Senada Džebo koja je navela da je kontinuirano ulaganje u sebe i sticanje novih znanja od posebnog značaja za rad u praksi za sve medicinske sestre-tehničare, a sve u svrhu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i zadovoljstva pacijenata. Također,  istakla je da je njena podrška i podrška menadžmenta ustanove u tom procesu neizostavna, te da će se truditi da medicinske sestre -tehničari postignu visok nivo znanja i kompetencija kroz ovaj i naredni vid edukacije u KCUS.