Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Najviša priznanja za radove Neurohirurga KCUS

Početna » Novosti » Najviša priznanja za radove Neurohirurga KCUS

Najviša priznanja za radove Neurohirurga KCUS

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

NAJVIŠA PRIZNANJA ZA RADOVE NEUROHIRURGA KCUS

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu uspješno nastavlja sprovođenje programa planske i kontinuirane edukacije ljekara i medicinskog osoblja. Zahvaljujući pravilnoj strategiji edukacija, najsavremenijoj dijagnostičkoj i terapijskoj opremi, te unaprijeđenim uslovima rada i stručnog usavršavanja uposlenika, ljekari KCUS postaju prepoznatljivi po stručnosti u svijetu.

Potvrda za to su brojna svjetska priznanja ljekarima i timovima KCUS.

Najnovije priznanje stručnosti stiže iz Japana, gdje je na edukaciji u jednom od vodećih svjetskih neurohirurških centara Fujita Health Center, boravio neurohirurg, dr.Adi Ahmetspahić. U konkurenciji od preko 70 pozvanih neurohirurga iz cijelog svijeta  i tridesetak neurohirurga Japana, grupa autora sa Klinike za neurohirurgiju KCUS nagrađeni sa jednim od deset priznanja za najbolji rad.

Zajedno sa grupom kolega sa Klinike za neurohirurgiju KCUS, dr.Adi Ahmetspahić prezentirao je dva rada, u sklopu anualnog cerebrovaskularnog mitinga.

„Radovi koje smo predstavili spadaju u domen najkompleksnijih neurohirurških zahvata, a odnose se na tretman aneurizmi te arteriovenskih malformacija mozga. Veoma smo ponosni da smo kao autori iz Bosne i Hercegovine i voditelji internacionalne grupe koautora iz SAD-a i Japana, objavili prvi svjetski članak izuzetno značajne hemodinamske analize multiplih i mirror aneurizmi kod pacijentice koju smo uspješno operativno tretirali na Klinci za neurohirurgiju KCUS. Isti  naučni rad je publiciran u oktobru 2019.god. u jednom od vodećih neurohirurških časopisa World Neurosurgery, izdavača Elsevier. Posebno smo ponosni da smo ovim radom, uveli prvi termin na bosanskom i japanksom jeziku u anglosaksonsku neurohiruršku literaturu“ – izjavio je dr.Ahmetspahić.

Dr.Ahmetspahić dodaje da je drugi prezentirani rad također dobio saglasnost za publiciranje, kao orginalni članak, u AJNS (Asian Journal of Neurosurgery), vodećem neurohirurškom časopisu u Aziji i jednom od najcitiranijih u svijetu.

Autori nagrađenih radova, pored dr.Ahmetspahića su i dr. Eldin Burazerović, dr. Ibrahim Omerhodžić, dr. Haso Sefo, dr. Almir Džurlić, dr. Edin Hajdarpašić, dr. Salko Zahirović, dr. Elma Suljagić Ljubović  i dr. Kenan Arnautović iz SAD-a, koji je i pružio izuzetno značajnu podršku u edukaciji mladog kadra.

Šef Klinike za neurohirurgiju, doc.dr.Haso Sefo navodi da je posebna  čast istaći da je kompletan tim ljekara Klinike za neurohirurgiju internacionalno educiran u zemljama EU, SAD-a i zemljama Azije, te da se proces dodatnog usavršavanja vrši kontinuirano, a sve u cilju optimalne edukacije i pružanja vrhunske neurohiruruške usluge.

U toku je izrada dodatnih naučnih radova sa ostalim kolegama sa naše, ali i drugih klinika KCUS-a. Uporedo sa naučno istraživačkim radom razvili smo i plan uvođenja endoskopskih i minimalno invazivnih neurohirurških procedura u patologiji baze lobanje i intraventrikularnoj patologiji. Ostvarili smo internacionalne kontakte, selektirali kadar te obezbjedili pozivna pisma za obavljanje edukacija u velikim neurohirurškim centrima SAD-a i Japana. U Fujita Health Centru obezbjedili smo dodatna dva mjesta za edukaciju mladog kadra Klinike za neurohirurgiju KCUS.  Zahvaljujemo se i vjerujemo, da ćemo uz podršku menadžmenta KCUS-a i nabavkom dodatne opreme realizirati navedene planove, čime ćemo postati prvi centar u Bosni i Hercegovini koji će pružati endoskopske i minimalno invazivne neurohirurške procedure. Svakako želimo naglasiti da je za napredak, razvoj i uspjeh izuzetno značajno optimalno funkcioniranje kompletnog kadra Klinike za neurohirurgiju, uključujući neurohirurški i anesteziološki tim, zatim srednji te viši medicinski kadar i kompletno radno osoblje“ – kazao je doc.dr.Sefo.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da je pravilna strategija edukacija i stručno usavršavanje, koja se sprovodi u ovoj ustanovi u protekle četiri godine, dala odlične rezultate u svim oblastima medicine.

Nakon povratka sa edukacija naši ljekari odmah počinju sa primjenom novih znanja i iskustava. U početku se kompleksniji zahvati rade pod mentorstvom nekog od uvaženih profesora od kojih su naši ljekari učili. Nakon nekoliko operacija potpuno su osposobljeni za samostalno izvođenje svih zahvata, i uvođenje mlađih kolega u operativni program. Ovakvim radom omogućavamo kontinuirane interne edukacije, te zasigurno nećemo više biti u situaciji da je samo jedan ljekar osposobljen da  radi određene zahvate.  Ne gubimo vrijeme i novac na turistička putovanja, od koje nemaju koristi ni uposlenici ni bolesnici. Iz svake edukacije izvan granica BiH nastojimo izvući maksimalnu korist. Priznanje koje su dobili neurohirurzi najbolje pokazuje da KCUS ima vrhunske stručnjake, spremne da odgovore najzahtjevnijim zadacima. Imamo odlične uslove za rad i stručno napredovanje. Ljekari i medicinsko osoblje imaju priliku raditi na najsavremenijim aparatima i opremi, učiti od najboljih stručnjaka iz regiona i svijeta, koji često gostuju u našoj ustanovi. Naš uspjeh je rezultat velikog truda, odricanja i ličnog zalaganja svih uposlenika, zahvaljujući čemu smo nabavili najsavremenije aparte i stvorili uslove rada koji postoje u svjetskim vodećim centrima. Istim tempom rada nastavićemo i u narednom periodu,kako bismo bolesnicima omogućili najkvalitetnije zdravstvene usluge i pozicionirali KCUS na listu najboljih svjetskih zdravstvenih centara“ – izjavila je prof.dr.Izetbegović.

                                                                                   PRESS KCUS