Search
Close this search box.

120 GODINA ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

Početna » Knjige » 120 GODINA ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

120 GODINA ZEMALJSKE BOLNICE U SARAJEVU

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

640.522(497,6 Sarajevo)”1894/2014″(084)

STO dvadeset godina Zemaljske bolnice
120 godina Zemaljske bolnice u Sarajevu :
1894.-2014. / [urednik Zoran Hadžiahmetović]. –
Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad
i razvoj, UKCS, 2014. : 303 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-00-005-8
COBISS.BH-ID 21307910

Pošaljite upit