Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

ALAJBEGOVIĆ-HALIMIĆ, JASMINA – DIJETE I VID: VODIČ ZA PACIJENTE, RODITELJE, STARATELJE I ODGAJATELJE

Početna » Knjige » ALAJBEGOVIĆ-HALIMIĆ, JASMINA – DIJETE I VID: VODIČ ZA PACIJENTE, RODITELJE, STARATELJE I ODGAJATELJE

ALAJBEGOVIĆ-HALIMIĆ, JASMINA – DIJETE I VID: VODIČ ZA PACIJENTE, RODITELJE, STARATELJE I ODGAJATELJE

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

617.7-0532(036)

ALAJBEGOVIĆ-Halimić, Jasmina

     Dijete i vid: vodič za pacijente, roditelje, staratelje i odgajatelje  /

Jasmina Alajbegović-Halimić, Meliha Alendar, Denisa Zvizdić. – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra, 2014. – 63 str. : ilust. ; 21 cm

Bibliografija: str. 59.

ISBN 978-9958-00-002-7

  1. Alendar, Meliha 2. Zvizdić, Denisa. – I.
    Halimić, Jasmina Alajbegović- vidi
    Alajbegović-Halimić, Jasmina
    COBISS.BH-ID 21214726