Search
Close this search box.

ĐELILOVIĆ-VRANIĆ, JASMINKA -TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA – TCD – STETOSKOP ZA MOZAK

Početna » Knjige » ĐELILOVIĆ-VRANIĆ, JASMINKA -TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA – TCD – STETOSKOP ZA MOZAK

ĐELILOVIĆ-VRANIĆ, JASMINKA -TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA – TCD – STETOSKOP ZA MOZAK

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616.831-005-073

ĐELILOVIĆ-Vranić, Jasminka

     Transkranijalna Doppler sonografija – TCD – stetoskop za mozak /

Jasminka Đelilović-Vranić. – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra, 2013. – 140 str. : ilust. ; 24 cm

Bibliografija: str. 124-125.

ISBN 978-9958-631-97-9

I. Đelilović, Jasminka Vranić-vidi
Đelilović-Vranić, Jasminka
COBISS.BH-ID 20502022

Pošaljite upit