Search
Close this search box.

SERDAREVIĆ, NAFIJA-ZNAČAJNOST DIJAGNOSTIKE HOMOCISTEINA

Početna » Knjige » SERDAREVIĆ, NAFIJA-ZNAČAJNOST DIJAGNOSTIKE HOMOCISTEINA

SERDAREVIĆ, NAFIJA-ZNAČAJNOST DIJAGNOSTIKE HOMOCISTEINA

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

577.112.386:616-07)

SERDAREVIĆ, Nafija
Značajnost dijagnostike homocisteina / Nafija Serdarević ; (izrada indexa Jelena Koprivica). – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad irazvoj, UKCS, 2013. – 134 str. : graf. prikazi ;25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar

ISBN 978-9958-631-99-3
Cobiss.BH-ID 20873734

Pošaljite upit