Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA, MILADINOVIĆ KSENIJA, TANOVIĆ EDINA, ŠAKOTA-MARIĆ SLAVICA, ČELIK DAMIR – REHABILITACIJA PACIJENATA SA SPINALNOM LEZIJOM

Početna » Knjige » VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA, MILADINOVIĆ KSENIJA, TANOVIĆ EDINA, ŠAKOTA-MARIĆ SLAVICA, ČELIK DAMIR – REHABILITACIJA PACIJENATA SA SPINALNOM LEZIJOM

VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA, MILADINOVIĆ KSENIJA, TANOVIĆ EDINA, ŠAKOTA-MARIĆ SLAVICA, ČELIK DAMIR – REHABILITACIJA PACIJENATA SA SPINALNOM LEZIJOM

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616-832-001-08(075.8)

REHABILITACIJA pacijenata sa spinalnom lezijom

/Narcisa Vavra-Hadžiahmetović … [et al.]. –

Sarajevo : Institut za naučnositraživački rad i
razvoj KCUS, 2015. – 154 str. : ilustr. ; 25cm

Bibliografija: str. 145-154.

ISBN 978-9958-00-015-7

  1. Vavra-Hadžiahmetović, Narcisa. – I.
    Hadžiahmetović, Narcisa Vavra- vidi
    Vavra-Hadžiahmetović, Narcisa
    COBISS.BH-ID 22478342