Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

KCUS: Na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS godišnje se obavi 15.000 anestezija i 35.000 ambulantnih pregleda

Početna » Novosti » KCUS: Na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS godišnje se obavi 15.000 anestezija i 35.000 ambulantnih pregleda

KCUS: Na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS godišnje se obavi 15.000 anestezija i 35.000 ambulantnih pregleda

Sarajevo, 12. 11. 2018. godine

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Klinika za anesteziju i reanimaciju KCUS

Saopćenje za javnost

KCUS: Na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS godišnje

se obavi 15.000 anestezija i 35.000 ambulantnih pregleda

Klinika za anesteziju i reanimaciju KCUS predstavlja stručnu, edukativnu i naučnoistraživačku zdravstvenu ustanovu s ciljem pružanja brzih, kvalitetnih i sigurnih zdravstvenih usluga. Sa svojim stručno osposobljenim kadrom godišnje se obavi oko 15.000 anestezija i preko 35.000 ambulantnih pregleda. 

Svakodnevni stručni rad Klinike obuhvata sve postupke opće i regionalne anestezije u preko 30 sala i dijagnostičkih kabineta. Anesteziološki tim se sastoji od specijaliste anesteziologa-reanimatologa te tehničara- anestetičara. Klinika ima 136 uposlenika, od toga 58 doktora među kojima su i četiri specijalista interne medicine i 72 medicinskih sestara i tehničara. Klinika ima četiri odjeljenja. Odjel intenzivne njege ima 19 kreveta. Tu se zbrinjavaju hirurški i internistički pacijenti zbog teškog općeg stanja kojima je potreban kontinuirani monitoring, hemodinamska i respiratorna potpora i kod kojih se sprovodi kompleksan intenzivni reanimacioni tretman.

Prema riječima prim. dr. Amele Katice Mulalić, šefice Klinike za anesteziju i reanimaciju, anesteziolozi su dio tima za transplantaciju koštane srži. Na Klinici u intenzivnoj njezi utvrđuje se moždana smrt i detektuju potencijalni donori za kadaveričnu transplantaciju.

„Klinika za anesteziju i reanimaciju nema listi čekanja. Za uspješno funkcionisanje posjedujemo savremenu opremu, stručno osposobljen kadar i farmakološka sredstva. Anesteziolozi sigurno i bezbjedno provode pacijenta kroz operativni zahvat, kontrolišu stanje i imaju plan za sve situacije u kojima se mogu naći. Uspjesi kojih ni sami pacijenti nisu svjesni posebno su zadovoljstvo anesteziologa koji obavlja težak i odgovoran posao. Anesteziolozi izvode u anesteziji dijagnostičko terapeutske postupke. Na Pedijatrijskoj klinici kao što je gastroskopija i kolonoskopija i biopsije kod djece, na gastroenterološkoj klinici ERCP, EUS, gastroskopije, kolonoskopije kod odraslih, audiovestibulogram kod djece, stomatološke intervencije za djecu sa posebnim potrebama kao i za invazivne i neinvazivne neuroradiološke procedure“, rekla je Katica – Mulalić.

Ističe da se u anesteziološkoj ambulanti obavljaju preoperativni pregledi pacijenata.
U ambulanti za terapiju bola stvaraju se uslovi za dobru terapiju boli. Detaljnim i ozbiljnim sagledavanjem problema mogu se pronaći najkorisniji i najdjelotvorniji načini liječenja. Cilj terapije boli je poboljšati kvalitet života, povratiti radnu sposobnost, prevenirati nekontrolisano uzimanje analgetika, odnosno postaviti pravilnu strategiju za terapiju bola.

Kako kaže glavna sestra Klinike Jasmina Hadžić, DMS, uloga medicinske sestre u samom zbrinjavanju bolesnika u intenzivnoj njezi je od neprocjenjive vrijednosti, jer se uz bolesnika nalazi 24 sata.

“Medicinska sestra radi sa vitalno ugroženim bolesnicima i medicinskom opremom, koja je sve modernija, te sestra mora biti uključena u proces trajne edukacije, koja doprinosi kvaliteti zbrinjavanja bolesnika. Da bi mogla biti dio tima i pravilno se brinuti o oboljelima , medicinska sestra mora poznavati načine dijagnosticiranja i terapijske procedure, tehnike, postupke kao i načine djelovanja”, navela je Hadžić, DMS.            

Glavni tehničar anestetičar CMB, Nedim Hadžić pojašnjava da anestetičari pružaju usluge u preko 30 operacionih sala, te realizuju sve dijagnostičko- terapijske procedure koje se sprovode u KCUS,  a zahtjevaju anesteziološki tretman i nadzor.

“Savremeni aparati, monitori, koji zvučno, svjetlosno i preko ekrana stalno prate rad  vitalno ugroženih pacijenata, registrovanje stanja, i poruka je od presudnog značaja. Ovakav intenzitet praćenja omogućen je kontinuiranom edukacijom anestetičara i nigdje nije monitoring jači i jasniji nego u operacionim salama i jedinici intenzivne njege”, poručio je Hadžić.

Kako kaže generalna direktorica KCUS prof. dr. Sebija Izetbegović, Klinika za anesteziju i reanimaciju je jedan od najboljih primjera kako se može napraviti odličan rezultat, ako se samo želi predano raditi.

„ U protekle dvije godine puno smo radili. Mnogo dobroga je napravljeno za kratko vrijeme. Vratili smo dugove, zanovili opremu i zaposlili mlade ljude. Radimo i to je naš ključ uspjeha. Kod nas se zbrinjavaju najteži slučajevi iz cijele Bosne i Hercegovine. Smanjene su liste čekanja, a na nekim klinikama one više i ne postoje. Naša namjera je da pružimo najbolju zdravstvenu ustanovu za sve pacijente kojima je potrebna medicinska pomoć. Što se tiče Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS ona je doživjela procvat. Dolaskom na čelo Klinike prim. dr. Amela Katica Mulalić unijela je puno lijepih promjena od uređivanja međuljudskih odnosa do toga da nikada ne nedostaje lijekova, a radimo više nego prije 2,5 godine. 05.11.2018. napravili smo veliku vizitu na C3 i susreli veliki broj izuzetno zadovoljnih bolesnika. Osobitu radost pacijenti iskazuju zbog otvaranja ambulante za terapiju boli, zbog ljubaznosti uposlenika i odlične usluge. Obišli smo i sve smještene pacijente od kojih je većina u izrazito teškom stanju. Preponosna sam na način njihovog zbrinjavanja od elementarne higijene do najsloženijih terapijskih postupaka. Osoblje Klinike zaslužuje svaku pohvalu“, poručila je prof. Izetbegović.