Search
Close this search box.

Sve PCR analize uradimo u okviru 24 sata; Kašnjenje u saopćavanju rezultata nisu propust KCUS-a, matične ustanove imaju obavezu saopštiti rezultate građanima

Početna » Sve PCR analize uradimo u okviru 24 sata; Kašnjenje u saopćavanju rezultata nisu propust KCUS-a, matične ustanove imaju obavezu saopštiti rezultate građanima

Sve PCR analize uradimo u okviru 24 sata; Kašnjenje u saopćavanju rezultata nisu propust KCUS-a, matične ustanove imaju obavezu saopštiti rezultate građanima

Zbog čestih telefonskih poziva građana obavještavamo javnost da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ima kapacitet laboratorijskog analiziranja 1.000 PCR uzoraka dnevno i da takvim tempom radimo već 2 godine.

Svakodnevno naše službe primaju uzorke uzetih testova bolesnika na raznim punktovima u Kantonu Sarajevo. KCUS sve rezultate, odmah po završetku analize, šalje u ustanove iz kojih se upućuju, a obaveza tih matičnih ustanova  je da obavijeste građane u roku od 24 sata.

Nažalost, Domovi zdravlja, Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ i ZZJZ KS još uvijek, ni nakon dvije godine nisu počeli da rade analize PCR testova i zbog toga građani moraju čekati duže svoj nalaz.

KCUS nema kašnjenja u analiziranju dostavljenih uzoraka niti  u saopćavanju rezultata matičnim ustanovama iz kojih se isti upućuju.

Molimo građane da kontaktiraju svoje domove zdravlja za informacije.

                                                                   KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Pošaljite upit