Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

DEMANTI NEISTINITIH NAVODA NA POJEDINIM PORTALIMA

Početna » DEMANTI NEISTINITIH NAVODA NA POJEDINIM PORTALIMA

DEMANTI NEISTINITIH NAVODA NA POJEDINIM PORTALIMA

U cilju istinitog informisanja javnosti Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oštro demantuje neistine objavljene na pojedinim portalima, a koji se odnose na „zatvaranje Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a, smjene pet medicinskih sestara,  smjenu šefice Klinike za anesteziju i reanimaciju,  odlazak pet anesteziologa iz KCUS-a“.
Nije istina da je zatvorena Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a. Istina je da se Klinika priprema za povratak u prvobitnu namjenu, u stanje prije pandemije virusa Covid – 19. Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji ne postoji potreba za Izolatorijumom velikog kapaciteta, te je nekoliko Covid 19  bolesnika sa „Podhrastova“ premješteno na posebni odjel Klinike za infektivne bolesti. 
U KCUS sve klinike još uvijek imaju izolacione sobe za prijem i liječenje Covid 19 bolesnika. 
Nije istina da su smijenjene medicinske sestre. Svi ljekari i medicinsko osoblje su u okviru borbe s pandemijom privremeno radili i u Izolatoriju „Podhrastovi“. S obzirom da je epidemiološka situacija izrazito povoljna, te da nemamo priliv velikog broja bolesnika, što je ranije bio slučaj, ljekari i svo medicinsko osoblje vraćeni su na pripadajuće klinike shodno ugovorima o radu. 
Nije istina da je smijenjena šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju, prim.dr.Amela Katica Mulalić, niti za to postoji bilo kakav razlog. Neistina je i da iz KCUS-a odlazi pet anesteziologa. 
Istina je da KCUS radi u punom kapacitetu i sustiže posao koji je djelomično zaostao zbog pandemije Covid 19. Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a korištena je godinu dana kao jedina zdravstvena ustanova za zbrinjavanje Covid 19 bolesnika. Podhrastovi se pripremaju za zbrinjavanje bolesnika koji su i ranije liječeni u ovoj Klinici.  
Molimo da KCUS ne koristite kao paravan za skretanje pažnje javnosti sa pravih skandala u drugim zdravstvenim ustanovama, kao što je današnji slučaj krijumčarenja neprijavljenog materijala na aerodromu i sl. 

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU