KCUS – SIMPOZIJ INTENZIVNE MEDICINE I TERAPIJE BOLI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U organizaciji Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS i Discipline za nauku i nastavu održat će se naučni skup pod nazivom 1. Simpozij  intenzivne medicine i terapije boli sa međunarodnim učešćem dana 03. – 04.aprila 2020. u prostorijama KCUS (mali i veliki amfiteatar).

Tokom ovog simpozija će se prezentirati najnovije spoznaje iz oblasti intenzivne medicine te najnovije procedure i smjernice u intenzivnom liječenju.

Preliminarni program će obuhvatati najnovije spoznaje, smjernice, procedure i protokole intenzivne medicine i terapije boli.

  • sepsa i najnovije smjernice u liječenju sepse;
  • upotreba purifikacije kod septičnog šoka;
  • ECMO kod pacijenata s ARDS-om;
  • inhalatorna sedacija u jedinici intenzivne terapije;
  • predavanja iz oblasti transplantacione medicine;
  • neuroprotekcija u jedinici intenzivne terapije;
  • najnovije smjernice u terapiji boli;
  • workshop monitoriranja dubine anestezije te workshop o pisanju naučnog rada i objavljivanja istog u indeksiranim časopisima;
  • tromboprofilaksa kod djece i odraslih;
  • slobodne teme i prikazi slučaja.

Na ovom stručnom skupu prisustvovat će međunarodni eminentni stručnjaci iz oblasti intenzivne medicine i terapije bola.

Kotizacija je besplatna. Molimo sve zainteresovane koji žele da prijave svoj rad, da sažetke radova pošalju najkasnije do 05.03.2020. na mail: simpozij.kar@kcus.ba

Potrebna je registracija aktivnih učesnika najkasnije do 20.03.2020. na mail: simpozij.kar@kcus.b

Više vijesti

Pratite nas

Pošaljite upit