SAOPĆENJE ZA JAVNOST KLINIKA ZA BOLESTI SRCA, KRVNIH ŽILA I REUMATIZAM KCUS: BILJEŽIMO ZNAČAJNO POVEĆAN BROJ PACIJENATA I USLUGA VELIKI PROBLEM NEDOSTATAK KADRA

Kardiovaskularna oboljenja  vodeći su uzrok smrti savremenog doba. Zvanični podaci govore da godišnje u svijetu od ovih oboljenja umire 18 miliona stanovnika. Prema riječima šefa Klinike za  bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a, prim.dr.sci Aldena Begića poseban porast oboljelih bilježi se nakon pandemije korona virusa. „I usprkos povećanom broju pacijenata i obimu posla na […]