Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

KCUS: NABAVKOM NOVOG 4D CT SIMULATORA NAPRAVLJEN NOVI ISKORAK U LIJEČENJU ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Početna » Novosti » KCUS: NABAVKOM NOVOG 4D CT SIMULATORA NAPRAVLJEN NOVI ISKORAK U LIJEČENJU ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

KCUS: NABAVKOM NOVOG 4D CT SIMULATORA NAPRAVLJEN NOVI ISKORAK U LIJEČENJU ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KCUS: NABAVKOM NOVOG 4D CT SIMULATORA NAPRAVLJEN NOVI ISKORAK U LIJEČENJU ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

ZAMIJENJEN KONVENCIONALNI SIMULATOR, PROIZVEDEN PRIJE 23 GODINE

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu napravio je novi iskorak u liječenju onkoloških bolesnika, nabavkom najnovijeg savremenog 4D CT simulatora, koji se koristi u terapiji najtežih onkoloških bolesnika.  Aparat omogućava  sprovođenje savremenih i  visokosofisticiranih radioterapijskih tehnika (IMRT, VMAT/RapidARc , SRS/SBRT).

Aparat je opremljen najsavreminijim softerom za obradu slike i izradu 4D rekonstrukcije što je od ogromnog značaja za planiranje  i sprovođenje najsavremenijih radioterapijskih tretmana, prvenstveno stereotaktičke radiohirurgije (SRS)  i  stereotaktičke radioterapije tijela (SBRT).

Prema riječima šefa Klinike za onkologiju KCUS, prof.dr Semira Bešlije uz novi 4D CT simulator nabavljena je i dodatna oprema  za sprovođenje naprednih radioterapijskih tehnika prvenstveno kod  karcinoma pluća,  dojke i jetre.

doktori kcus-a sa 4D CT SIMULATOROM

Naš uspijeh ne bi bio moguć bez apsolutne podrške manadžmenta KCUS  koji je prepoznao  neophodnost kupovine najsavremenijeg  CT simulatora  koji posjeduje mogućnosti primjene novih tehnika. Podrška menadžmenta nije izostala ni  u pogledu kontinuiranih edukacija naših uposlenika i daljem napretku u skrbi za pacijente sa malignim bolestima, kroz razvoj novih projekata i nabavku novih aparata i opreme. S pravom ističem da je u protekle četiri godine mandata ovaj menadžment uradio za Onkološku kliniku više nego svi prethodni u proteklih trideset godina. Nabavka novog 4D CT simulatora zajedno sa Linearnim akceleratorom Varian TruBeam predstavlja  veliki napredak  za budućnost radioterapije  čime KCUS postaje  dominantna i respektabilana ustanova za sprovođenje svih savremenih radioterapijskih tehnika i tretmana. Sa ovakvom opremom više nema potrebe za izmještanje pacijenata u smislu liječenja radioterapijom“ – ističe prof.dr. Bešlija.

Novi  CT  simulator  je idealan aparat za  simulaciju  organa u pokretu prvenstveno srca i pluća, pri čemu se smanjuje i količina kontrasta koji se koristi pri klasičnim CT snimanjima.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da KCUS nastavlja putem razvoja i unaprijeđenja zdravstvenih usluga, u svim oblastima medicine. Naglašava da napredak najveće zdravstvene ustanove BiH direktno vodi ka izgradnji boljeg zdravstvenog sistema naše zemlje.

„Nabavka dijagnostičke i terapijske opreme u KCUS vrši se shodno postojećem Planu i listi prioriteta. Većina aparata koje smo zatekli prije četiri godine na Onkološkoj klinici bili su potpuno zastarjeli, te je zbog prekomjerne upotrebe bila upitna i ispravnost terapije. Ranije je korišten konvencionalni simulator, proizveden prije 23 godine. Takvi aparati se više ne proizvode, tako da u slučaju kvara nismo mogli nabaviti ni rezervne dijelove. Danas je instaliran najsavremeniji 4D CT simulator, a u narednom periodu imamo u planu nabavku novog aparata za brahiterapiju. U protekle četiri godine poduzeli smo maksimalne napore da Onkološku kliniku dovedemo u red vodećih u regionu.Istim putem nastavljamo i u narednom mandatu. Izuzetno sam ponosna na uspjeh koji smo ostvarili u KCUS. O našem uspjehu na Klinici za onkologiju najbolje govori izraziti procentualni porast preživljavanja pacijenata bolesnih od malignih bolesti. Stalni problem je nedostatak citostatika koje KCUS ne može nabavljati. Citostatike nabavlja i nama isporučuje FZZOiR i potrebno je da pacijenti to znaju“ – izjavila je prof.dr.Izetbegović. 

                                                                                    PRESS KCUS