Klinika za neurohirurgiju : Formiran izolatorij za životno ugrožene bolesnike

INFORMACIJA ZA JAVNOST

U cilju prevencije unošenja i širenja virusa među bolesnicima, Klinika za neurohirurgiju KCUS formirala je izolatorij za životno ugrožene bolesnike, hospitalizirane na ovoj Klinici.

Informacije o stanju bolesnika koji budu boravili u izolatoriju članovi porodice mogu dobiti putem telefona 033 297 334.

Pošaljite upit