KCUS: Provedena vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti na dvije klinike

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu provedena je vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na Klinici za onkologiju i Klinici za hematologiju. Proces implementacije programa uvođenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga trajao je duži period, budući da je osnovna namjera bila primjena standarda u svakodnevnoj kliničkoj praksi, kontinuirano učenje osoblja i uspostavljanje nove organizacijske […]