Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Edukacija za medicinske sestre/tehničare

Početna » Novosti » Edukacija za medicinske sestre/tehničare

Edukacija za medicinske sestre/tehničare

U Velikom Amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) 13.05.2024. godine, u saradnji sa Komorom medicinskih sestara/tehničara Kantona Sarajevo održana je kontinuirana edukacija za medicinske sestre/tehničare.

Predavač Nada Malešić dr. sci. je održala predavanje na temu „Faktori radne efikasnosti zdravstevnih profesionalaca“ sa ciljem da funkcija ljudskih potencijala mora osigurati da ljudi imaju potrebna znanja, vještine i sposobnosti, da rade na pravim poslovima i zadaćama koje najbolje odgovaraju njihovim mogućnostima i interesima, ali ih istovremeno i potiču: da se adekvatno razvijaju i pripremaju za budućnost i promjene, da su motivirani i zadovoljni s poslom, mogućnostima karijere, organizacijom, nagradama koje dobivaju za svoj rad i doprinos itd.

Mirsada Čustović mr. zdravstvene njege i terapije je održala predavanje na temu „Tretman, prijava i nadzor deubitalnih promjena kao indikator kvaliteta“ u cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u kliničkoj praksi, jer je pojava dekubitusa kod pacijenata uzrok pratećih komplikacija (bola, infekcije, psihičkih poteškoća, socijalne izolacije, dužeg hospitalnog tretmana pacijenta), te letalnog ishoda uslijed komplikacija.

Mr. Hazim Štitkovac je održao predavanje na temu „Prijavljivanje i izvještavanje o dekubitusima u kliničkoj praksi“ sa ciljem unaprjeđenja sistema prijavljivanja, nadzora i izvještavanja o dekubitusima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Učesnicima edukacije obratila se v.d. glavna sestra KCUS-a Senada Džebo dr. sci. zdr. nauka koja je prisutnim čestitala 12. maj Međunarodni dan sestrinstva i predstavila dobitnike najvećih priznanja Komore medicinskih sestara/tehničara Kantona Sarajevo: Muzur Adnan – Klinika za anesteziju i reanimaciju – Nagrada za životno djelo i Gornjaković Mevlida – Klinika za gastroenterohepatologiju – Srebrena plaketa.