Veliko priznanje za Kliniku za hematologiju KCUS

Centar za hemofiliju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu je 02.03.2023.god. od strane EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) certificiran kao centar najvišeg ranga, takozvani centar sa sveobuhvatnom njegom (engl.comprehensive care center, CCC) i jedini je takav centar u Bosni i Hercegovini.

Hemofilija je urođena bolest zgrušavanja krvi koja zahtijeva multidisciplinaran pristup liječenju. Osim hematologa-pedijatra i adultnog hematologa, čitav niz stručnjaka i saradnika  je neophodan u dijagnosticiranju, liječenju, edukaciji i rehabilitaciji bolesnika. Centralnu ulogu u provođenju multidisciplinarnog liječenja imaju centri za hemofiliju čiji značaj je prepoznat na svjetskoj i evropskoj razini.  Evropsko udruženje za hemofiliju i srodne bolesti (engl. Europan Association for Hemophilia and Allied Disorders, EAHAD) postavlja određene standarde koje svaki centar mora ispuniti kako bi zadovoljio evropske kriterije i norme u zbrinjavanju oboljelih od hemofilije.

U našem timu, osim hematologa, značajnu ulogu imaju medicinske sestre koje provode edukaciju pacijenata za intravenoznu aplikaciju lijeka više puta sedmično u kućnim uslovima,  zatim savremeni laboratorij koji je referentan u realizaciji dijagnostike, farmakokinetskih studija, monitoringa terapije. Zahvaljujući farmakokinetskim studijama naši pacijenti putem mobilnih aplikacija provode individualiziranu profilaksu, a ljekari imaju evidenciju svih promjena i krvarenja i modificiraju terapiju. U KCUS-u su dostupna i genetička savjetovanja s obzirom na genetsko nasljeđivanje bolesti. Pacijenti se podvrgavaju složenim ortopedskim zahvatima, provodi se fizikalna rehabilitacija, dok se u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univeziteta u Sarajevu izvode svi stomatološki zahvati.

Međunarodna saradnja i certifikacija od strane krovne strukovne organizacije  EAHAD ima za cilj da se u različitim zemljama, neovisno o razvijenosti zdravstvenog sistema, kroz certificirane centre za hemofiliju omogući  jednaka razina kvalitete usluga za sve oboljele od hemofilije i srodnih bolesti u cijeloj Evropi.

Pošaljite upit