KCUS: U DIP-u 2022. godine pruženo je 4.589.560 usluga pacijentima

U objektu Dijagnostike i poliklinike (DIP) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prošle godine realizirano je 4.589.560 usluga tercijarnog i sekundarnog B nivoa zdravstvene zaštite.  Na lokalitetu DIP-a smještene su dvije klinike (Klinika za hemodijalizu i Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju), tri klinička laboratorija (Klinička biohemija sa imunologijom, Klinička mikrobiologija i Klinička patologija sa citologijom), […]