Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ne može normalizirati rad i uvesti redovne posjete zbog diskriminacije od strane Vlade Kantona Sarajevo i ministra zdravstva KS, Harisa Vranića

Vlada KS  i ministar Vranić  više godina  ignoriraju zahtjeve KCUS-a, a u vezi sa upošljavanjem kadra za koji  postoje finansijska sredstva u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.

Veliki nedostatak kadra, zbog nepravednog moratorija koji je uvela Vlada KS, onemogućava nam da normalizujemo rad i dopustimo posjete bolesnicima.

Naime, posjete moraju biti praćene od strane dežurnog ljekara, medicinskih sestara ili medicinskih tehničara, kao i od  odgovarajućeg broja radnica na održavanju čistoće koje nakon posjete trebaju adekvatno higijenski obraditi sve prostorije  kojima se kreću posjetioci zbog opasnosti od epidemioloških incidenata. Nije Covid 19 jedina epidemiološka opasnost, a najviši stepen higijenskih uslova je jedan od preduslova za uspješno liječenje.

Vlada KS i ministar Vranić ignoriraju naše zahtjeve za zapošljavanje dugo godina, dočim ne poštuju moratorij kada su u pitanju druge zdravstvene ustanove u KS.

U JU „Dom zdravlja KS“, Općoj bolnici „Prim.dr Abdulah Nakaš“ i raznim Zavodima  dopuštaju zapošljavanje čak i bez konkursa i bez sistematizovanih radnih mjesta

Diskriminirajući Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vlada KS i ministar Vranić diskriminiraju i naše bolesnike.  

Osim što pružamo najbolju zdravstvenu uslugu, ulažemo ogroman napor da nadomjestimo rad uposlenika koji su otišli u penziju, preminuli ili su na bolovanjima (oko 200 uposlenika raznih profila).

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Pošaljite upit