Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

U KCUS instaliran novi savremeni RTG aparat

Početna » U KCUS instaliran novi savremeni RTG aparat

U KCUS instaliran novi savremeni RTG aparat

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu instaliran je novi savremeni digitalni  RTG aparat.  Prethodni aparat bio je instaliran  na „staroj  hirurgiji“ davne 2000. godine i raniji menadžmenti ga nikad nisu zanovili bez obzira što je ogroman broj pacijenta  morao proći dijagnostiku na tom aparatu.  Čak 433.000 snimaka je na njemu napravljeno.

Prema riječima prof. dr. Sandre Vegar Zubović, direktorice dijagnostičkih disciplina,  raniji aparat bio je analogni starije  generacije, ograničenih  mogućnosti u smislu  poboljšanja  kvalitete  slike.  

„ Na starom aparatu pružale  su  se usluge za  sve pacijente  koji  su  bili  hospitalizirani  na  klinikama  stare  zgrade hirurgije  kao i danas (Klinika za urologiju, Klinika za abdominalnu hirurgiju, Klinika za torakalnu hirurgiju i Klinika za gastroenterohepatologiju).  U periodu od  2000. godine  do 2005. godine  na  ovom  aparatu  radilo se  pojačanim tempom  iz  razloga  tadašnje  lokacije  Klinike urgentne medicine (KUM-a)  na  lokalitetu  „stare hirurgije“. U vrijeme ekspanzije  epidemije  koronavirusa  ovaj  aparat je  radio u  većem kapacitetu. Zbog  velikog  broja  realizovanih snimaka  kao i starosti isti  se vrlo često kvario“, pojasnila je prof. dr. Vegar Zubović.

Prof. dr. Vegar Zubović naglasila je da su benenefiti novog  aparata višestruki:  brža ekspozicija ( mogućnost bržeg  dobivanja slike), manja  doza zračenja po  pacijentu,  veći  broj  realiziranih pregleda u jednom  danu,  odlična  kvaliteta  snimke  koju  možemo  podešavati  zbog softverske  potpore,  a  sve  u  cilju  dobivanja  tačne  dijagnoze.  Ovakav  aparat  pruža  mogućnost  da za samo  nekoliko  sekundi  snimak može vidjeti radiolog  koji  je  dislociran  u  drugoj  zgradi, a i kliničar koji  liječi tog pacijenta.

Prof.dr.Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS kazala je da se uskoro očekuje i nabavka drugih savremenih aparata, nakon završetka tenderske procedure.

„KCUS je lider u najsavremenijoj dijagnostici i terapiji. Nabavka nove opreme u KCUS teče paralelno sa edukacijom kadra. Pokazali smo kako treba da se radi i kako se može uspješno raditi u proteklih sedam i po godina. KCUS je finansijski konsolidovan, obnavljamo kadar, stručno napredujemo i uporno radimo na uvođenju novih usluga i procedura“, istakla je prof. dr. Izetbegović.

                                                                                                          PRESS KCUS