Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Ispravka krivog izražavanja na portalu “KLIX”

Početna » Ispravka krivog izražavanja na portalu “KLIX”

Ispravka krivog izražavanja na portalu “KLIX”

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

InterSoft d.o.o. Sarajevo (za Klix.ba)
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Predmet: Zahtjev za ispravku izražavanja

Poštovani,

u skladu sa odredbom člana 8. Zakona o zaštiti od klevete (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 73/05), podnosimo zahtjev za ispravku izražavanja iznesenog u tekstu pod naslovom “Vranić: KCUS je polumilitarna organizacija unutar koje se nalazi 120 naoružanih securitiya”, a koji je objavljen na internet portal klix.ba dana 27.04.2021. godine.

Ističemo da Unutrašnja služba zaštite imovine i lica KCUS obavlja poslove fizičke i tehničke zaštite isključivo u okvirima ovlaštenja utvrđenih Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i za svoj rad odgovara poslodavcu i Inspektoratu FMUP-a kao i Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS).

Do dolaska prof.dr. Sebije Izetbegović na čelo KCUS-a Unutrašnja služba zaštite brojala je i do 100 radnika na poslovima zaštite, a u tom periodu su bile angažovane i vanjske zaštitarske agencije kojima su se ti poslovi mjesečno i paušalno plaćali iz sredstava KCUS-a.

Ovaj broj je od 2016. godine smanjen na 68 zaštitara od čega 58 zaštitara fizičke zaštite, 5 zaštitara na poslovima intervencije i 5 zaštitara tehničke zaštite, a što bi Ministru Vraniću  trebalo biti poznato kao dugogodišnjem radniku KCUS-a.

Naglašavamo da je na osnovu odredbi člana 24. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“ 78/08) i člana 31. stav 2. Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odbnosi na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora i drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnih sistema („Sl.novine FBiH“ 72/15) Unutrašnja služba zaštite KCUS-a posjeduje tri komada vatrenog oružja- pištolja, a u upotrebi su samo dva komada istog i to od strane zaštitara na poslovima intervencije i pod nadzorom inspektorata FMUP-a.

Napominjemo da KCUS u obavljanju svoje osnovne djelatnosti koristi izvore radioaktivnog zračenja kategorije I, koji se moraju na pravilan i adekvatan način štititi, što bi Ministru Vraniću također trebalo biti poznato.

Od strane Ministra Vranića nedopustivo je poređenje fizičke i tehničke zaštite KCUS-a sa Općom bolnicom “prim.dr. Abdulah Nakaš” i JU Domovi zdravlja KS, a zbog razlike u broju radnika u KCUS-u u odnosu na navedene ustanove, kao i same površine i različitih lokacija koju zauzimaju Klinike i ostali objekti KCUS-a.

Sve naprijed navedeno provjerljivo je u inspektoratu FMUP-a i Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS).

Signifikantno je da Ministar Ministarstva zdravstva KS prof.dr. Haris Vranić od početka obavljanja ove funkcije nije niti jednom iskazao podršku KCUS-u niti je i u jednom svom javnom obraćanju saopćio informaciju da je sadašnji menadžment KCUS-a na čelu sa Generalnom direktoricom Prof.dr. Sebijom Izetbegović pokrio nasljeđene velike gubitke u poslovanju KCUS-a (104 miliona KM) i omogućio nesmetano i redovno obavljanje osnovne djelatnosti ove ustanove u najboiljem interesu pacijenata KS i FbiH, kao i svih uposlenika.

S poštovanjem,

 KCUS