Hospitalizacija B.S.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sarajevo, 28.septembar 2021.godine

DISCIPLINA ZA ZDRAVLJE DJETETA KCUS

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Vezano za navode pojedinih medija da je Pedijatrijska klinika KCUS-a odbila prijem i liječenje trinaestogodišnjeg pacijenta B.S. iz Cazina, Kolegij Discipline za zdravlje djeteta KCUS-a saopćava sljedeće:

Pacijent je u jutarnjima satima u pratnji majke stigao na Pedijatrijsku kliniku KCUS, sanitetom pripadajuće zdravstvene ustanove. Nakon pregleda ljekara u prijemnoj ambulanti ustanovljeno je da pacijent i majka posjeduju samo brzi antigenski test na Covid 19.

Prema epidemiološkim preporukama hospitalizacija djeteta može biti realizirana samo uz negativan PCR test za dijete i pratnju, u ovom slučaju majku.

U izolacijskim sobama Pedijatrijske klinike smješteni su potvrđeni Covid 19 bolesnici.

Vodeći računa o zaštiti pacijenta B.S.  ali i ostalih ležećih pacijenata, te uvažavajući dobro opšte stanje pacijenta B.S.,  pridržavajući se epidemioloških preporuka bilo je neophodno stvoriti adekvatne uslove za bezbjedan boravak djeteta na Klinici kao i njegove pratnje – majke.  S toga je preporučeno  da dijete i majka rezultate testiranja sačekaju van Klinike, kako ne bi boravili u prostorijama u kojima leže Covid 19 oboljeli.

Dežurni ljekar je uredno pojasnio da će rezultati biti gotovi u popodnevnim satima, nakon čega će majka biti kontaktirana.

I usprkos izrazito povećanom obimu posla i velikoj popunjenosti kapaciteta, ljekari i medicinsko osoblje iznašli su način za hospitalizaciju pacijenta B.S. i njegove pratnje – majke.

Po dobijanju rezultata oboje su pozvani na hospitalizaciju i nastavak liječenja.

Dječak i majka su trenutno hospitalizirani na Pedijatrijskoj klinici KCUS, te je u toku dijagnostička obrada pacijenta i terapijske mjere.

Disciplina za zdravlje djeteta KCUS ulaže velike napore kako bismo omogućili redovne protokole rada, te svim bolesnicima pružili najkvalitetniju i najefikasniju zdravstvenu uslugu.

KOLEGIJ DISCIPLINE ZA ZDRAVLJE DJETETA KCUS

Pošaljite upit